faturası kaybedilen malın iadesi etiket arşivi

İnternet üzerinden naturel ürünlerin satışını yapmakta olan bir firmayız. Müşterimize gönderdiğimiz ürünler zaman zaman müşterilerimiz tarafından iade edilmektedir. İade edilen ürünlerin bir kısmı ise müşterinin faturayı kaybetmesi nedeni ile bize faturasız iade edilmektedir.Şirketimize nihai müşterinin faturasız iade ettiği mallarla ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır?

Konu ile İlgili Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 13/01/1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5408-122/01364 sayılı muktezası ile konuya açıklık getirmiştir. İlgili muktezada “Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda bahsedilen işlemlerde fiili imkansızlıklar nedeniyle satın alınan mallara ait belgelerin satıcılara geri verilemediği anlaşılmıştır.Bu durumda da satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..