işsözleşmesi etiket arşivi

İşyerimizde çalıştıracağımız çalışanlar ile yazılı iş sözleşmesi yapmamız gerekir mi?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 8

İşe alacağım çalışan ile iş sözleşmesi yapacağım. İş sözleşmesi için damga vergisi ödenmesi gerekir mi?

İş Sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 8

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..