kamyon demperi etiket arşivi

Nakliyecilik faaliyetinde kullanmak üzere satın almış olduğumuz yarı römork için uygulanacak amortisman oranı kaçtır?

Konu ile ilgili İstanbul  Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 09.09.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1551 sayılı  “ Yarı römorkun faydalı ömrü ve amortisman oranı.” Konulu vermiş olduğu özelgesinde “ taşımacılık işinde kullanmış olduğunuz yarı römorkların, aktife alındığı tarih itibariyle 333 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “6.13 Treyler ve treylere bağlı konteynerler” bölümüne göre değerlendirilmesi ve faydalı ömrünün 6 yıl, amortisman oranının ise %16,66 olarak dikkate alınması gerekmektedir.” denilmiştir. 

Benzer Konu ve Kavramlar   :

Yarı römork amortisman oranı

Yarı romork amortisman oranı

Treyler amortisman oranı

Dorse amortisman oranı

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..