kayıp yazarkasa ruhsatı etiket arşivi

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) : Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) ‘nın Ruhsatını Kaybettik Ne Yapmamız Gerekir?

Kayıp Olan Yazar Kasa Ruhsatının Çıkarılması 15.04.2010 * Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Ruhsatı Olmaksızın Vergi Dairesinden Mükellefiyet Kapanışı Yapılamaz. Kayıp Olan Yazar Kasa Ruhsatının Yerine Yeni Ruhsat Çıkarmak İçin;1) Günlük Bir Gazeteye Yazar Kasa Ruhsatının Kayıp Olduğuna Dair İlan Verilecek

2) Dilekçe Yazılacak. (İlgili Vergi Dairesine Yönelik Yeni Ruhsat Çıkarabilmek İçin İzin Yazısı Talebinde Bulunulacak) Vergi Dairesine Yönelik Yazılacak Dilekçe Örneği ……………

 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

……….Ümr./İst. Adresinde Kullanmakta Olduğum Beko Marka 498 TR ……….Sicil Numaralı Ödeme Kaydedici Cihazıma Ait Ruhsatnameyi Kaybettim. ÖKC’ A Ruhsatnamesi Çıkartabilmem İçin Gerekli Olan İzin Belgesinin Tarafıma Verilmesini Talep Eder Bilgilerinizi Arz Ederim.

Ad / Soyad,

                                                                                                                                                        İmza

3) Gazeteye Verilen Kayıp İlanı İle Vergi Dairesinden Dilekçe İle Ruhsat Çıkarabilmek İçin İzin Yazısı Alınacak

4) Vergi Dairesinden Alınan İzin Yazısı İle İlgili Yazar Kasa Servisine Müracaat Edip Bedeli Mukabilinde Yeni Yazar Kasa Ruhsatı Çıkartılır.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..