ne kdar zaman içinde yazar kasa alınmalıdır etiket arşivi

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) : Bakkallık Faaliyeti İle İştigal Etmek Üzere İşyeri Açacağız. Yazar Kasayı İşyeri Açılış Tarihinden İtibaren Ne Kadar Zaman İçinde Almamız Gerekmektedir?

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) Kullanma Zorunluluğu Kapsamında Olanlar Bu Zorunluluğun Başladığı Günden İtibaren 30 Gün İçinde Yazar Kasa Almak Zorundadırlar. (Kaynak: Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburtiyeti Hakkıkdaki Kanunla İlgili Tebliğ Resi No:36) Bunula Birlikte Yazar Kasa Levhasını Alma Zorunluğu Cihazın Satın Alınma Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde (Alış Fatura Tarihi Dahil) Yazar Kasa Levhasını Almak Zorundadır.
Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..