sağlık yardımı için kaç gün prim gerekir etiket arşivi

4/b ( eski Bağkur) sigortalısıyım hastalık halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmem için kaç gün sigorta primimin olması gerekir?

Sağlık hizmeti talebinizden önce, son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir fakat sağlık hizmeti talep tarihinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekir. ( 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç )

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..