Etiket arşivi: yazar kasa fişi

Yazar Kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) Bakkallık Faaliyeti İle İştigal Etmekte Olan Mükellefim. Elektriklerin Kesildiği Hallerde Yazar Kasa Kullanamadığımızdan, Perakende Satış Fişi Düzenlemekteyiz. Farklı KDV Oranlarına Tabi Mallar Sattığımızdan Perakende Satış Fişini Nasıl Düzenleyeceğiz.

Farklı vergi nispetlerine tabi malları birlikte satanlar, vergili fiyat içindeki katma değer vergisinin hesaplanabilmesi bakımından, perakende satış fişi üzerinde satılan malın tabi olduğu vergi nispetini ayrıca belirteceklerdir. (KDV – 9 sıra No’lu Genel Tebliğ)