Taşıma İşlerinde Kısmi KDV Tevkifat Sınırı ve Taşımacılık İşlerinde 2/10 Oranında KDV Tevkifatı Yapılmayacak Durumlar

Taşıma İşlerinde Kısmi KDV Tevkifat Sınırı ve Taşımacılık İşlerinde 2/10 Oranında KDV Tevkifatı Yapılmayacak Durumlar

1-) Tevkifat Sınırının Altında Kalan İşlemlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

16 Şubat 2021 Salı tarihli  31397 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 35 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinin 17. Maddesinde “ Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.” İbaresi gereğince 2/10 KDV tevkifatı uygulaması 01.03.2021 tarihi itibariyle başlamıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” 2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır ” bölümünde ” Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli (Değişik ibare:RG-3/6/2021-31500) 2.000,00 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır. ” denilmek ile sureti ile tevkifat uygulanmayacak alt sınır belirlenmiş olup daha önce KDV dahil 1.000,00 -TL olan alt sınır 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.000,00 -TL’ye yükseltilmiştir.

2-) Yapacağı taşıma işini kendi yapmayıp işi bir başka taşımacıya devreden firma asıl taşıma yaptıran firmaya düzenleyeceği faturada KDV tevkifatı yapmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri (Başlığı ile Birlikte Değişik Bölümü altında ki

2.1.3.2.11.2. Kapsam bölümünde ” Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.” denilmektedir.

Örnek ile açıklamak gerekir ise;

Müşteri (asıl taşımayı yaptıracak olan) (A) ,

İşi alan taşıma firması (B),

Taşıma işini fiilen yapan firma (C) ise

(C) nin (B) ye düzenleyeceği fatura vergiler dahil rakam 2.000 TL’yi aşıyor ise (C) firması (B)’ ye KDV tevkifatı uygulayacak fakat (B) firması ise (A) firmasına düzenlediği fatura da KDV tevkifatı yapmayacaktır.

 

Benzer Kavramlar :

kdv tevkifat yapılmayacak durumlar

kdv tevkifatı yapılmayacak durumlar

kdv kesinti yapılmayacak durumlar

kdv kesinti yapılmayacak durumlar

kdv tevkifatı yapılmayan durumlar

nakliye işlerinde kdv tevkifatı

yolcu taşıma işlerinde kdv tevkifatı

nakliyeci ne zaman kdv tevkifatı yapmaz

nakliye kdv tevkifatı sınır

kdv tevkifatında sınır

kdv kesinti sınırı kaç tl

kdv tevkifat alt sınır

kdv sınır tevkifat

kdv tevkifatı sınır kaç tl

kaç liraya kadar kdv tevkifatı yapılmaz

kdv tevkifatında sınır kaç lira

kdv tevkifatında sınır var mı

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..