Tek Pay Sahipli Anonim Şirketlerde Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması Zorunlu mudur? – Hazirun Cetveli

Tek Pay Sahipli Anonim Şirketlerde Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması Zorunlu mudur? – Hazirun Cetveli

Tek yay sahipli anonim şirketlerde genel kurulda hazır bulunanlar listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan ” Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ” 14. maddesi ” Toplantı başkanlığı ” adını taşımakta olup ilgili madde de ” Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.” denilmektedir.
Benzer Kavramlar :
Hazirun cetveli zorunluluğu
Hazirun cetveli – hazır bulunanlar listesi
Tek ortaklı a.ş. hazirun cetveli
Tek ortaklı anonim şirket hazirun cetveli
Tek ortaklı anonim şirket hazır bulunanlar listesi
A.Ş. hazirun cetveli
Anonim şirket hazirun cetveli
a.ş. hazır bulunanlar cetveli
anonim şirket hazır bulunanlar cetveli
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..