TİCARİ DEFTERLERE AİT ÖNEM ARZEDEN BİLGİLER

TİCARİ DEFTERLERE AİT ÖNEM ARZEDEN BİLGİLER

TİCARİ DEFTER -TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte yayınladığı 19 Aralık 2012 tarihli 28502 sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ de defter türleri ve tanımları, Saklama zorunluluğu, Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı, defter onay şekli, Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli, Kapanış onayına tabi defterlerde onay yenilemenin şekli, Kapanış onayına tabi olmayan defterlerde onay yenilemenin şekli, Kayıtların Türkçe tutulması, Kayıt düzeni ve zamanı, Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler, Gerçek kişi tacir,  Sermaye şirketi, Tacir, Ticaret şirketi, Tüzel kişi tacir, Yönetim kurulu, MERSİS, Fiziki Ortamda Defter Tutma Yükümlülüğü gibi hususlara değinilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-16.htm

İlgili tebliğe alttaki yazıyı (linki) tıklayarak ulaşabilirsiniz.
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..