Binek Otomobil Kiralama İşlerinde Gider Kısıtlaması ( Ticari Kazanç Sahipleri Açısından Değerlendirme )

Binek Otomobil Kiralama İşlerinde Gider Kısıtlaması ( Ticari Kazanç Sahipleri Açısından Değerlendirme )

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasında ” 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. (7491 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle kaldırılan parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023) (5)  (7194 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019)  (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira 5.500  Türk lirasına  (324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanmak üzere 26.000 TL)(1) kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına (324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanmak üzere 690.000)(2)  kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” denilmektedir.

2024 Yılı için kanun maddesinde kapsam dışında bırakılanların haricindeki mükelleflerin binek otomobil kiralamalarında üst sınır 26.000 –TL dir.

Eski Bilgi :

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi  ” İndirilecek Giderler ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de 323 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile binek otomobillerin kiralama giderlerin için uygulanan gider sınırlaması 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 17.000,00 -TL olarak belirlenmiştir.

 

 

Benzer Kavramlar :

Binek araç kiralama gider sınırlaması

Binek otomobil kiralama gider sınırlaması

Binek otomobil kira gider sınırlaması

Binek otomobillerin kiralamasında kira sınırı var mı?

Binek otomobil kiralama gider gider sınırlaması

Binek otomobil aylık kiralama gider gider sınırlaması

Binek oto aylık kira sınırı kanunen kabul edilmeyen gider sınırlaması

Binek  araç aylık kira sınırı kanunen kabul edilmeyen gider sınırlaması

Binek otomobil ay kira kanunen kabul edilmeyen gider sınırlaması

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..