Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Bahsi

Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Bahsi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunun da Anonim Şirket bahsi ile ilgili konular 329 ve 563. maddelerin arasında yer almaktadır.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

Konu : Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı ve Karar nisapları

Kaynak : TTK madde 418

II – Toplantı ve karar nisabı
MADDE 418- (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır
nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların
sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması
şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için
nisap aranmaz.
(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. “

  • Benzer Kavramlar :

Ticaret kanunda şirketler
Anonim şirket maddeleri
Anonim şirket ticaret kanunu
Anonim şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Ticaret kanunu Anonim şirketler maddeleri
Ticaret kanunda Anonim şirket hükümleri hangi maddelerde

ticaret kanunda Anonim şirket maddeleri

ticaret kanunu da anonim şirket maddeleri

Türk ticaret kanunu anonim şirket kanun maddeleri

ticaret kanununda anonim şirket hükümleri

ticaret kanunu anonim şirket hükümleri

ttk anonim şirket

t.t.k. anonim şirket

ttk a.ş. maddeleri

ttk aş maddeleri

Türk ticaret kanunda a.ş. maddeleri

a.ş. hükümleri

Türk ticaret kanunu a.ş. hükümleri

Türk ticaret kanunu a.ş. bahsi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..