İşyeri Kira Artış Oranı – Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi – TUİK Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE Oranları

İşyeri Kira Artış Oranı – Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi – TUİK Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE Oranları

İşyeri Kira artışlarında kullanılacak oran.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun İkinci Ayırım, Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları kısmının altında bulunan 344. maddesi ” II. Belirlenmesi  ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” II. Belirlenmesi (2)
MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.(1) Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. (1) Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.(1)” denilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumunun ana sayfasına  https://www.tuik.gov.tr/ linki tıklanarak giriş yapılabilir. Ana sayfanın altına doğru devam edildiğinde ” HABER BÜLTENLERİ ” kısmına inildiğinde

 

 

TUİK Değerlerine Göre Merkez Bankası Yayını

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari

 

https://www.tuik.gov.tr/

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKS RAKAMLARI

 

 

Benzer Kavramlar :

İşyeri kira artış oranı

İşyeri kira artışı TÜFE değeri

Yıllık ortalama TÜFE değişim oranı

Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı TÜFE

TÜFE Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı

İşyeri kirasının yıllık değişim tutarı

İşyeri kirasının yıllık değişim oranı

İşyeri kira TÜFE değişim oranı

Enflasyon oranları

İşyeri kira artışı

TUİK enflasyon rakamları

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..