Ücretlilerde Yol Parası Gelir Vergisi İstisnası Kaç TL dir?

Ücretlilerde Yol Parası Gelir Vergisi İstisnası Kaç TL dir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. maddesi ” Ücretlerde ” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin 10. bendi aşağıda yer akmaktadır.

” 10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla
işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (Ek parantez içi hüküm:5/12/2019-7194/11 md.) (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını (25,50) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.) “

 

Benzer Soru, konu ve kavramlar :

2022 İşçi yol ücreti gelir vergisi istisnası

İşçi yol istisna

İşçi yol parası gelir vergisi istisnası

İşçi yol parası ücret gelir vergisi istisnası

İşçi işyeri ulaşım bedeli ücret gelir vergisi istisnası

İşçi işyeri ulaşım gideri ücret gelir vergisi istisnası

İşçi yol ücreti istisnası

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..