ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ – YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ – YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

8 Ocak 2018 tarihli 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. Maddesi “ Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları “ başlığını taşımakta olup ilgili madde de K1 yetki belgesi ve diğer belge edinimleri hususunda bilgi verilmektedir.

Yönetmelikte K türü yetki belgeleri 14. maddenin 8. alt bendinde yer almaktadır.

(8) K türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a) K1 yetki belgesi için başvuran;

1) Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

2) Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

şarttır.

b) K2 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta sahip olmaları şarttır.

c) K3 yetki belgesi için başvuranların en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.

ç) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.

d) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2(Ek ibare:RG-11/5/2021-31481)veya K3 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin Öne Çıkan Maddeleri

Madde 5 – Yetki belgesi alma zorunluluğu

Madde 6 – Yetki belgesi türleri

Madde 9 -Mevzuata uygun taşımacılık, yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve genel yasaklar

Madde 13 – Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları

Madde 14 – Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

Madde 15 – Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Madde 16 – Yetki belgelerinin verilmesi

Madde 17 – Yetki belgelerinin süresi

Madde 18 – Yetki belgesi alanların faaliyete başlama veya faaliyeti kendi istekleri ile bırakmaları

Madde 19 – Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

Madde 20 – Yetki belgelerinin değiştirilmesi

Madde 21 – Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin durumu

Madde 23 – Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği

Madde 24 – Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

Madde 25 – Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

Madde 26 – Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu

Madde 29 – Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler

Madde 34 – Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

Madde 40 – Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

Madde 47 – Sigorta yaptırma zorunluluğu

Madde 48 – Yapılması zorunlu sigortalar

Madde 54 – Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

Madde 56 – Ücret tarifeleri

Madde 63 – Geçiş ücretleri

Madde 65 – Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar

Madde 67 – İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi

Madde 71 – Yenileme Hakkı Biten veya İptal Edilen Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi

Madde 73 – Belge ücretleri

Karayolu taşıma Yönetmeliği Ekinde Yer Alan Ücret tarifesini Görüntülemek İçin Altta ki Linki Tıklayınız

YETKİ BELGESİ ÜCRET TARİFESİ

Benzer Kavramlar  :

k belgesini nasıl alabilirim

k belgesi nereden alınır

ulaştırma bakanlığı k belgesi

ulaştırma bakanlığı yetki belgeleri

k belgesi işlemleri

k1 belgesi işlemleri

k2 belgesi işlemleri

karayolları taşıma yönetmeliği

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..