Vergi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Süresinde Verilmemesinin Cezası Nedir? (Kdv.Muhtasar.Geçici Vergi.Gelir Vergisi.Kurumlar Vergisi Vs.)

Uygulanacak Ceza Miktarı Mükellefiyet Türüne Göre Farklılık Arz Etmektedir.Birinci Sınıf Tüccarlar İle Serbest Meslek Erbabı Hakkında (5904 Sayılı Kanunun 22 İnci Maddesiyle Değişen İbare. Yürürlük; 01.08.2009)(393 Sıra No.Lu V.U.K Genel Tebliği İle 1.1.2010’dan İtibaren 1.000 -TL)1.000 Türk Lirası, İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler İle Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında (5904 Sayılı Kanunun 22 İnci Maddesiyle Değişen İbare. Yürürlük; 01.08.2009) ( 393 Sıra No.Lu V.U.K Genel Tebliği İle 1.1.2010’dan İtibaren 500 -TL)500 Türk Lirası, Yukarıdaki Bentlerde Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında (5904 Sayılı Kanunun 22 İnci Maddesiyle Değişen İbare. Yürürlük; 01.08.2009)(393 Sıra No.Lu V.U.K Genel Tebliği İle 1.1.2010’dan İtibaren 250 -TL)250 Türk Lirası, Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Halinde Kesilmesi Gereken Özel Usûlsüzlük Cezası, Beyannamenin Kanuni Süresinin Sonundan Başlayarak Elektronik Ortamda (6009 Sayılı Kanunun 12 İnci Maddesiyle Değişen İbare Yürürlük; 01.08.2010)30 Gün(1) İçinde Verilmesi Halinde (6009 Sayılı Kanunun 12 İnci Maddesiyle Değişen İbare Yürürlük; 01.08.2010)1/10(2) Oranında, Bu Sürenin Dolmasını Takip Eden (6009 Sayılı Kanunun 12 İnci Maddesiyle Değişen İbare Yürürlük; 01.08.2010)30 Gün(1) İçinde Verilmesi Halinde İse (6009 Sayılı Kanunun 12 İnci Maddesiyle Değişen İbare Yürürlük; 01.08.2010)1/5(3) Oranında Uygulanır. Kaynak : VUK Mükerrer Madde 355 Örnek : İkinci Sınıf Mükellefiyete Tabi Şahıs İşletmesinin Beyannamesi Elektronik Ortamda Süresinde Verilmemesi Durumunda, Beyannamenin Vadesini Takip Eden 30 Gün İçinde Verilmesi Durumunda Ceza 1/10 X 500.00 = 50.00 TL Bu Sürede Geçirilmesi Durumunda Takip Eden 30 Gün İçinde Verilmesi Durumunda 1/5 X 500.00 = 100.00 TL Eğer İkinci 30 Günlük Sürede Geçilmiş İse 500.00 TL Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecektir.

Benzer Kavramlar   :

Beyanname verilmemesinin cezası

elektronik ortamda beyanname verilmemesinin cezası

internet beyanname

internetten beyanname verilmemesinin cezası

beyanname elektronik ortamda verilmemesi

ceza beyanname elektronik verilmemesi

ceza elektronik beyanname verilmemesi

zamanında beyanname verilmemesi

zamanında elektronik ortamda beyanname verilmemesi

süresinden sonra beyanname verilmesi

süresinde beyanname verilmemesi

Bir cevap yazın