Vergi mükellefleri vergi kapanışlarını ne kadar zaman içinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorunda? İşi Terkin zamanında bildirilmemesinin cezası nedir?

Vergi mükellefleri vergi kapanışlarını ne kadar zaman içinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorunda? İşi Terkin zamanında bildirilmemesinin cezası nedir?

      Vergi mükellefiyeti açısından işin bırakılması (işin terki) halinde 1 ay içerisinde mükellef bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirmek zorundadır.

      1 Aylık bildirim süresine uymayan mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin ekindeki listede berlitildiği üzere 352/II-4 bölümü uyarınca II. derecede usulsüzlük cezası kesilmektedir.

01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak II. Derece Usulsüzlük Cezaları

– Sermaye Şirketleri için : 58,00 TL

– Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı için : 33,00 TL

– İkinci sınıf tüccarlar için : 16,00 TL

– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için: 8,80 TL

–  Kazancı basit usulde tespit edilenler için : 4,00 TL

– Gelir vergisinden muaf esnaf için : 2,30 TL

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..