logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-17-2019
Saat: 16:14

Yevmiye Maddesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YAKUP ÜÇKARDEŞ
Site Map Contacts anasayfa

KATEGORİLER

TAKVİM

Şubat 2019
P S Ç P C C P
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

POPÜler YAZILAR

Ana Sayfa
yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 14 Nisan 2017 / 14:23

Raporlu olunan süreler ile ilgili Geçici iş göremezlik ödeneğini ( Rapor Ödemesi) Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Akbank bankalarında hesabı olanlar E Devlet Sistemi üzerinden (www.turkiye.gov.tr ) bu bankalar üzerinden hesap tanımlaması yaparlar ise raporları onaylandıktan sonra ödeme süre sınırı olmaksızın hesaplarına geçer, belirtilen bankaların dışında ki bankalarda hesabını olanlar Ziraat Bankası şubelerinden tanımlama yaptırabilir ve bu durumda rapor onaylanmasından sonra takip eden dönemde bir zaman sınırlaması olmaksızın kendi banka hesaplarına ödenek geçer. Şayet hiçbir bankada hesabınız yok ise veya banka hesabınız var fakat tanımlama yaptırmak istemiyor iseniz onaylanan rapor paralarını raporlar onaylandıktan sonra her ayın 8 – 14 günleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden kimliğiniz ile tahsil edebilirsiniz

 

Benzer Kavramlar    :

Rapor Parası

Rapor parasın nasıl alınır

Rapor parası ne zaman alınır

Rapor parası için ne yapmak lazım

Rapor parasını almak için ne yapmak lazım

İşgöremezlik ödeneği

İş göremezlik ödeneği nasıl alınır

İş göremezlik ödeneği nerden alınır

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 14 Mart 2017 / 17:54

Cevap : Personelinizin eksik gün sebebi sadece istirahat ise (raporlu) sosyal güvenlik kurumuna Ek 10 belgesi vermenize gerek yok.

 

Benzer kavramlar     :

Eksik gün

Rapor Ek-10

Rapor Ek 10

Raporlu olunan süreler bildirim

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 22 Şubat 2017 / 7:18

Cevap : Konulu ile ilgili Gelirİdaresi Başkanlığı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından 02.08.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94 sayılı
özelgesin de” …farklı işkolları için tek bir defter tutabileceğiniz gibi kanun
maddelerinde aksi belirtilmediğinden ayrı ayrı defter tasdik ettirmek suretiyle
defter tutmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak bu işletmelerinizde yukarıda
belirtilen hadler dikkate alınarak bilanço esasına göre defter tutmanız
halinde  bilanço ve gelir tablolarınızı veya işletme hesabına göre defter
tutmanız halinde ise işletme hulasanızı  dönem sonunda konsolide etmeniz
gerekmektedir.” denilmiştir

 

Konu İle İlgili Benzer Terim ve Sorular  :

Aynı işletmenin farklı işleri defter tasdiki

Defter tasdiki özel durumlar

Aynı kişinin farklı işleri defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

İşletmenin farklı işlerinde defter tasdiki

İki farklı iş defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

Farklı işlerde farklı defter kullanımı

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 22 Şubat 2017 / 6:13

Cevap : Nakliyat vergisi defteri diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar arasında yer almakta iken  3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile 01.01.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Soru ve Kavramlar    :

Nakliyat defteri

Nakliyeci Defteri

 

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 15 Şubat 2017 / 13:22

27/7/2016 tarihli 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” verilmesi yükümlülüğü getiren 19/1/2011 tarihli 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 12 Şubat 2017 / 21:08

Cevap : 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de “31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmü ihdas edilmiş, bilahare 6273 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır.

 

Benzer Sorular / Cümleler             :

Çekte vade

Çek vade

Çekin Vadesi

Çek vadesinden önce tahsil edilebilir mi?

Çek vadesinden önce çekilebilir mi?

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 3 Ocak 2017 / 7:07

Üsküdar Vergi Dairesinin;

Yeni Adresi : Saray Mah. Toya Sok. No:3/A Ümraniye/İst.

Yeni Tlf.: 0216 – 630 66 64

( Anel İş Merkezi  / Anadolubank Genel Müdürlüğü/Anadoluban Ümraniye Şubesinin yan tarafında)

Aşağıda ki link’ ten haritada yerini görebilirsiniz.

http://www.haritamap.com/yer/toya-sokak-umraniye

 

 

Konu İle İlgili Sorular :

Üsküdar vergi dairesi nerede

Üsküdar vergi dairesine nasıl gidilir

Üsküdar vergi dairesine nasıl gidebilirim

Üsküdar vergi dairesi nereye taşındı

Üsküdar vergi dairesinin yeni telefonları

Üsküdar vergi dairesi telefon

Üsküdar vergi dairesi tlf.

Üsküdar vd. tlf.

Üsküdar vergi dairesi adres

Üsküdar vd adres

Üsküdar vd.adres

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 13 Temmuz 2016 / 8:36

İç Ticaret Genel Müdürlüğü – 27.06.2016

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı : 50035491-431.02
Konu : Bilgi Edinme Başvurusu
Sayın Yakup ÜÇKARDEŞ
smmm.yakupuckardes@hotmail.com
İlgi : 14.06.2016 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı bilgi edinme başvurunuzda limited şirketlere atanan müdürlerle ilgili
Bakanlığımızdan bilgi talep edilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;
“Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi
ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da
üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil
yetkisinin bulunması gerekir” düzenlemeye göre en az bir ortağın müdür atanması şarttır.
Müdürlerin şirket ortaklarına karşın ve şirket dışında ki ilişki içerisinde olunan kişi,
kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluğu hususu ise; özel kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; aynı kanunun 644 üncü maddesi 1 inci fıkrasının a bendinde yer alan atıfla 553 üncü
maddede düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu 553 üncü maddede yer alan düzenlemeye göre;
“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay
sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar” şeklinde
ifade edilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Mustafa Umut ÖZGÜL
Bakan a.
Daire Başkanı

 

 

Konu İle İlgili Sorular / Kavramlar  :

Şirketlerin Temsili

Şirket Müdürlüğü

Temsil Yetkisi

Şirket ortağı müdür atanmaksızın dışarıdan müdür atanabilinir mi

Müdürlerin sorumluluğu

Şirketlerde ortaklardan en az birinin müdür olması gerekir.

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 14 Haziran 2016 / 13:24

Cevap : İlgili soru Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilmiş olup, bakanlığın 50035491-431.04 sayılı cevabi yazısında ” tacirin, şahsi ihtiyaçları için tacir çekini kullanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.” cevabı verilmiştir.

İlgili cevabi yazının tam metni

Sayı : 50035491-431.04
Konu : Bilgi Edinme Talebi

İlgi : 18.05.2016 tarihli bilgi edinme talebiniz.
Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasında bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denileceği ifade
edilmiştir.
Bununla birlikte, anılan Kanunun tacir olmanın hükümleri başlıklı 18 inci maddesinin
birinci fıkrasında tacirin, her türlü borcu için iflasa tabi olduğu, ayrıca Kanuna uygun bir
ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri
uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlü olduğu; ikinci fıkrasında ise her tacirin,
ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesinin gerekmekte
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, anılan Kanunun 19 uncu maddesinde bir tacirin borçlarının ticari
olmasının asıl olduğu ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari
işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum
elverişli olmadığı takdirde borcun adi borç sayılacağı hükmü sabittir.
Bu itibarla, ilgili Kanunlarda düzenlenen hükümler saklı kalmak kaydıyla anılan
mevzuat hükümleri ışığında, basiretli bir iş adamı gibi davranması gereken tacirin, şahsi
ihtiyaçları için tacir çekini kullanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Benzer cümle, kavram ve sorular :

Tacir çeki kişisel işler için kullanıla bilinir mi?

Tacir çeki şahsi ihtiyaç için kullanıla bilir mi?

Tacir çeki kullanımında sakınca var mı?

Tacir çeki ticaret dışında kullanıla bilinir mi?

Tacir çekinin kullanım sınırı

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 15 Aralık 2015 / 16:39

( İŞVERENİN UNVAN ) İŞLETME YETKİLİSİNE

Konu : İşten Ayrılma Talebi ( İstifa Talebi )

Yukarıda unvanı yazılı ………………………… adresinde mukim işyerinizde …../………/……… tarihi ile …../………/……… tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürelerime ilişkin tüm kanuni ve akdi haklarımı eksiksiz olarak almış bulunmaktayım.
İşyerinizden ( ayrılma sebebi yazılacak, örneğin : ailevi sebeplerden, sağlık sebeplerinden vs. ) kişisel sebeplerden dolayı, kendi istek ve rızamla hiçbir baskı olmaksızın …../………/……… ( 4857 sayılı İş Kanunu 17. Maddesinde ki ihbar süreleri dikkate alınarak tarih yazılacaktır.) tarihinde ayrılmak istiyorum.
İşten ayrılma isteğimin kabulünü talep eder bilgilerinize arz ederim. …../………/………

İşçinin Adı – Soyadı

İmza:

 

 

Çalışanın Bilgileri                        :
T.C. No :
Tlf. :
Adres :

 

 

Benzer Kavramlar                 :
İstifa Dilekçesi
İşten Ayrılma Dilekçesi
İşten Ayrılma Yazısı
İşten Çıkış Yazısı
Toplam 29 sayfa12345...1020...Son »