Amortisman Nedir? Amortisman Uygulaması Kapsamında ki Unsurların Hangileri Amortismana Tabi Tutmadan Direkt Gider Yazılabilir ve Direkt Gider Olarak Yazılabilme Hususunda 2022 Yılı İçin Üst Sınır Kaç TLdir?

Amortisman Nedir? Amortisman Uygulaması Kapsamında ki Unsurların Hangileri Amortismana Tabi Tutmadan Direkt Gider Yazılabilir ve Direkt Gider Olarak Yazılabilme Hususunda 2022 Yılı İçin Üst Sınır Kaç TLdir?

Vergi Usul Kanunun 313. maddesi ” Amortisman mevzuu ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. ” denilerek amortismana tabi tutulacak unsurlar belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunun 269. maddesi ” Gayrimenkuller ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” İktisadi işletmelere dahil bilümum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir: 1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 2. Tesisat ve makinalar; 3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 4. Gayrimaddi haklar. ” denilmekte ve VUK 313. maddeye istinaden VUK 269. madde de sayılan unsurlarda amortisman tabi tutulacaktır.

Amortisman sınırı; VUK 313. maddesinde ” Değeri 2.000 lirayı aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 2.000 lirayı aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. ” denilmek sureti ile amortisman ayırmayıp direkt gider yazılabilinecek unsurlar sayılmış ve direket gider yazılabilinecek tutarın üst sınırı belirlenmiştir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..