Hamile sigortalının doğum izni ne kadar?

Hamile sigortalının doğum izni ne kadar?

     Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek doğum izni verilir ve kurum tarafından bu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

(5510 sayılı kanun madde 18/c)

Soru : Hamile sigortalı doğumdan önce ne kadar süre çalışabilir?

Cevap : ….sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Kaynak :

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi

Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğe aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23024&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5#:~:text=MADDE%206%20%E2%80%93%20(1)%20Anal%C4%B1k,sonraki%20do%C4%9Fumlarda%20ise%20y%C3%BCz%20seksen

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Doğum izni

Doğum tatili

Doğumda izin süresi

Doğum izin süresi

Doğum izninde süre

Doğum izin süresi nekadar

Doğum işçiye verilmesi gereken izin süresi

Doğumda izin süresi

Hamilelikte izin süresi

Hamile işçi izin süresi

Hamilelikte izin

Doğum öncesi çalışma

Doğum öncesi ne kadar çalışır

Doğum öncesi ne kadar çalışılabilir

Doğum öncesi çalışma

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..