Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

İlgili Yönetmeliği görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Şantiye Şefleri Tarafından İlgili İdareye Verilecek Taahhütname Örneği

Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

İlgili yönetmeliğin 6. maddesinde

” 2) Şantiye şefinin;

a) Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi,

b) Yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ilişkin inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen, olması şarttır.

(3) Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır. ” denilmektedir.

 

Şantiye Şefi aynı anda kaç ayrı şantiye şefliği görevini yapabilir?

Yönetmelik 7. madde / (3) Şantiye şefi aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..