SGK açısından sigortalıların işten çıkış bildirgelerini süresinde veya uygun görülen şekilde verilmemesinin cezası ne kadar?

    Sigortalılığı sona eren çalışanların işten çıkış bildirimlerini, “Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” ( 5510 sayılı kanun 102. Maddesi (J) bendi )

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

İşten çıkış ceza

SSK işten çıkış bildirim ceza

SGK işten çıkış bildirim ceza

İşçi çıkış ceza

İşten çıkış bildirim ceza

 

Web Adresi : www.yevmiyemaddesi.com

Bir cevap yazın