Ticari Aracın Kiraya Verilmesi : Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olarak, Araç Ruhsatında Ticari – Okul Servisi Yazmakta Olan Otobüs İle Okul Ve Personel Taşımacılığı Yapmaktayım. Adıma Kayıtlı Sadece Bir Adet Araç Bulunmaktadır. Aracımı Gelir Vergisi Mükellefi Olan Bir Başka Kişiye Bir Yıllığına Kiraya Vereceğim Mükellefiyetimin Durumu Nasıl Olacak?

Bu Durumda ki Kişiler İle İlgili İki Ayrı Durum Söz Konusudur.

             1 DURUM : Adınıza Kayıtlı Aracı, Emsal Bedeli Üzerinden Kendi Üzerinize Fatura Ettiğinizde Ve Faturada KDV Uyguladığızda İşletmenizden Aracı Çekmiş Olursunuz. Bu Durumda Mükellefiyetiniz Gelir Vergisi Mükellef Olmaktan Çıkıp Elde Ettiğiniz Kira Yönünden G.M.S.İ. ( Gayri Menkul Sermaye İradı – Kira Geliri ) Yönünden Mükellefiyet Açtırmanın Ve Elde Ettiğiniz Kira Yönünden Yıllık Kira Geliri Beyannamesi Vermeniz Gerekir. Aracı Kiralayan Diğer Mükellef Yönünden İse Size Ödediği Kiranın % 20 ‘ Sinin Tevkifat (Stopaj) Uygulayacak Ve Muhtasar Beyannamesinde Bunu Beyan Edecektir Ayrıca Kiralayan Kişi Sorumlu Sıfatı İle KDV 2 Beyannamesi Verecek Ve Brüt Kiranın % 18’ İ Kasar KDV Tahhakkuk Ettirip Ödeyecek Ve Kendisine Ait KDV 1 Nolu Beyannamesinde İndirim Konusu Yapacaktır.

         2 DURUM : Adınıza Kayıtlı Aracı Fatura Etmeksizin Kiraya Veriri İseniz Gerçek Usulde Gelir Mükellefiyetiniz Devam Edecek Daha Önce Vermekte Olduğunuz Gelir Vergisi Mükellefiyeti İle İlgili Tüm Beyannameleri Vermeye Devam Edeceksiniz. Elde Ettiğiniz Kira İçin Kira Faturası Düzenleyecek Ve % 18 KDV Uygulayacaksınız Ve Bu Kira Geliri Faturanızı Defterinize Kira Gelir Olarak Kaydedeceksiniz. Bu Durumda Aracı Kiralayan Stopaj Uygulamayacak.

KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE

—————

Gelir vergisi mükelleflerinin ticari/zirai işletmesine dahil olan veya kendisi bir ticari/zirai işletme olan motorlu nakil vasıtalarının sahiplerince işletmeden çekilmeksizin diğer şahıslara kiraya verilmesi halinde elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.

 

Tarih 31/01/2007
Sayı B.07.1.GİB.0.40/4067-8191
Kapsam  
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.40/4067-8191

KONU :                                                                                                                   31.01.2007

…………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 19/12/2006 gün ve B.07.1.GİB.4.67.15.01/3958 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 70 inci maddesinde ise, motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her türlü motorlu araç, makine ve tesisatın sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu, söz konusu malların ticari veya zirai bir işletmenin bilançosuna dahil bulunması halinde bunların iratlarının ticari ve zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, gelir vergisine tabi mükelleflerin ticari/zirai işletmesine dahil olan veya kendisi bir ticari/zirai işletme olan motorlu nakil vasıtalarının sahiplerince işletmeden çekilmeksizin diğer şahıslara kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir ticari/zirai kazanç olarak vergilendirilecektir.

Ancak, ticari/zirai işetmeye konu olan nakil vasıtasının işletmeden emsal bedeli ile çekilmesini müteakip, diğer şahıslara kiralanması halinde ise elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın