ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA KAPIMIZDA

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA KAPIMIZDA

  ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA KAPIMIZDA

Hakan ARSLANTÜRK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

hakan.arslanturk@hotmail.com
İstanbul / 09.09.2009

 

 

 

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA KAPIMIZDA

            Uluslararası finansal raporlama standardına bir örnek verecek olursak iki tane öğrenci düşünelim bunların karnelerini değerlendirirken bir karşılaştırma yada kıyas yapmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın karne standartları aynı olduğu için birden fazla öğrencinin çok kısa sürede bir yıllık ders notlarına bakarak ikisi arasındaki başarı ve  çalışkanlığını yorum yapar hale gelebiliriz. Eğer not verme sistemi bir öğrencinin 10 üzerinden diğer öğrencinin 5 üzerinden olsaydı veya notların sıralaması farklı olsaydı bunu diğerine mukayeseli olarak kıyaslanabilir hale getirmek özel bir  beceri ve uzmanlık gerektiriyor olacaktı ve buda ek maliyet ve işleri daha uzun sürede yapma zorluğunu ortaya koyacaktı  İşte uluslararası finansal raporlama standardı halka açık şirketlerin ve ilerleyen günlerde  sermayeye dayalı tüm şirketlerde zorunlu hale gelebilecek şirketlerin temel mali tabloları  ( Bilanço-gelir tablosu) ve ek mali tablolarının dünya çapında bütün Avrupa Birliğine bağlı ortak ülkelerin anlayabileceği dilde standarda (ortak şekil ) de raporlarını sunmasıdır.

                NEDEN ULUSLARARASI  FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI GEREKLİ ?

                Nasıl ki Türkiye de muhasebe işlemlerini bir düzene sokmak için konulmuş olan tek düzen muhasebe planı var ve uygulanıyorsa uluslararası finansal raporlama standardı da çok yakın bir zamanda  genel olarak tüm  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri ve Denetim alanında faaliyet gösterenleri  iş yaşamlarını kapsayacaktır. Bilindiği üzere çoğu insanlar ellerindeki fonları şirketlere ortak olarak değerlendirmektedir ve yatırım yaptığı şirketin mali durumlarını yakından takip etmektedirler ve yatırımlarının güç olsa da devlet güvencesine alınmasını arzu etmektedirler ve yatırımlarının değer kaybetmemesini istemektedirler geçtiğimiz yıllarda ismini burada vermemize gerek duymadığımız ama herkesin yakından tanıdığı halka açık bir şirketin yanlış yatırımları sonucunda yatırımcılarının elinde bulundurduğu fonu geri dönüşümü uzun süren bir yatırımı sonucunda zarar meydana gelmiş ve yatırımcıların mağdur olmasına sebep olmuştur. Bu durum yatırımcıların SPK’ya tabi firmaların özel denetim firmalarından denetlenmiş olması ve devlet tarafından takip ediliyor olması dünya çapında güveni artırmıştır iş bunların temel sebebi gerçek doğru anlaşılabilir ve en önemlisi güvenilir raporlamadan geçmektedir bu yüzden uluslararası finansal raporlama standardı son yüz yılın önemli bir muhasebe sistemi haline gelmesine sebep  olmuştur. 

                KOBİ’LERDE  ULUSLARARASI  FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

            İlk önce KOBİ’yi tanımlayalım : bilindiği üzere KOBİ ( Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) sermaye şirketlerinin belli ölçütlerle küçük orta ve büyük olarak değerlendirilmektedir bu sınıflandırma bir çok kuruma  göre değişmektedir ama AB standartlarına öre  1-99 arası işçi çalıştıranlar  küçük işletme 100-499 arası işçi çalıştıranlar  orta işletme 500 ve üzeri çalıştıranlar  büyük işletme kategorisine girmekte iken Hazine Müsteşarlığı’nın yeni tanımı ise mikro kobiler en çok 9 işçi çalıştıran işletmeler olacaktır. Küçük kobiler 10 ila 49 arasında işçi çalıştıran kuruluşlar olarak tanımlanıp, orta kobi ler ise 50- 250 arası işçi çalıştıranlar işletmeler  sayılmaktadır .

            Hala görüşülmekte olan yeni  Türk Ticaret Kanun tasarısı neticesinde uluslararası finansal raporlama standardının KOBİ ler açısından da uyulama alanı belli olacaktır

 

                FAYDALARI   NELERDİR?

            İlk görünüşte yeni bir iş yükü gibi gözükse de ilk yıldan sonra sistem yerli yerine oturacak, bilgi ve işte kaliteyi getirecektir muhasebenin önemi iyice yerleşecektir unutmamalıyız ki dünya ekonomisi muhasebeden geçmektedir sağlıklı muhasebe de sistemden düzenden geçmektedir bugün bir bakkal bile veresiye defterini tutarken alfabetik sıralama ya  göre tutmaktadır.

            Günümüzde kullandığımız muhasebe programları bizlerin eli ayağı olacaktır iyi bir muhasebe programı anlatmaya çalıştığımız raporlamayı kendi hazırlayacak istediğimiz dile çevirebilecek halde sunmamıza yardımcı olacaktır.

            Yeni düzenlemelerin muhasebe mesleğine ve ticari hayata önemli ölçüde ciddiyet  ve sorumluluk katacağından  yeni meslek mensuplarının bu mevzuatlara hakim olması gerektiğini bildirir tüm ticari faaliyette bulunan esnafların ve meslek mensuplarının çalışmalarında başarılar dilerim.

Hakan ARSLANTÜRK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

hakan.arslanturk@hotmail.com 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..