E-Arşiv Faturaların Alıcıya Elektronik Ortamda Gönderilmesi Halinde Faturanın Açıklama Kısmına Yazılması Gereken Not

E-Arşiv Faturaların Alıcıya Elektronik Ortamda Gönderilmesi Halinde Faturanın Açıklama Kısmına Yazılması Gereken Not

509 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” V.3. e-Belgeler Üzerinde Yer Alacak Amblem ve Diğer Bilgiler ” bölümünde ” Başkanlık sistemleri vasıtasıyla alıcısına iletilen belgeler dışında kalan bir e-Belgenin düzenlenmesi ve muhatabına elektronik ortamda iletilmesi halinde belgenin alt kısmına ayrıca ilgili belge ismini içerecek şekilde “e-…… izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılır.” denilmektedir.

E-fatura kapsamında yer almayan mükelleflerin mükellefler düzenlemiş oldukları e-arşiv faturaları elektronik ortamda (e-posta/mail) alıcıya ulaştıracak ise düzenlenen e-arşiv faturanın alt kısmında ki not kısmına ” E-arşiv fatura izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. ” ibaresini yazmaları gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

mail olarak gönderilen e-arşiv faturalara yazılması gereken not

mail olarak gönderilen elektronik faturalara yazılması gereken not

elektronik ortamda gönderilecek fatura yazılması gereken not

e-arşiv faturaya yazılacak not

e-arşiv fatura yazılacak not

e-mail olarak gönderilen

e-arşiv faturanın e-mail olarak gönderilmesi halinde yazılacak not

e-arşiv faturanın müşteriye e-mail olarak gönderilmesi halinde yazılacak not

müşteriye e-arşiv faturanın elden gönderilmesi halinde yazılacak not

e-arşiv fatura mail not zorunluluk

e-arşiv fatura alıcı mail gönderme not zorunluluk

e-arşiv fatura mail zorunluluk not

elektronik olarak gönderilecek e-arşiv fatura

e-arşiv fatura mail olarak gönderilecek ise

e-arşiv mail gönderiminde yazılacak not

e-arşiv elektronik gönderiminde yazılacak not

earşiv mail gönderimi

earşiv elektronik gönderim

earşiv fatura elektronik gönderim

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..