Ödenmeyen SGK Primleri İçin Defter Beyan Sisteminde Nasıl Kayıt Yapılır? Ödenmeyen SGK Primlerinin Sonradan Ödenmesi Halinde Defter Beyan Sistemine Nasıl Kayıt Yapılır?

Ödenmeyen SGK Primleri İçin Defter Beyan Sisteminde Nasıl Kayıt Yapılır? Ödenmeyen SGK Primlerinin Sonradan Ödenmesi Halinde Defter Beyan Sistemine Nasıl Kayıt Yapılır?

Ücretli personellerin sigorta prim giderleri ödenmiş olmaları kaydı ile gider yazılabilmektedir. Konu ile ilgili 174 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ” C _ SSK PRİMLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN GİDER YAZILMASIbölümünde “…SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.” denilmektedir. SGK mevzuat uygulamaları açından ödenmese dahi ücretlilerin sigorta prim giderleri yasal defterlerde yer alması gerekmektedir. Diğer taraftan vergi uygulamaları açısından ödenmeyen sigorta prim giderleri gider olarak kabul edilmemektedir bu yüzden mali tablolara (Gelir Tablosu / İşletme Hesap Özeti)  yansıtılamamaktadır. 

Ödenmeyen Sigorta Primleri, Kanunen Kabul Edilmeyen gider olduğu için ilgili dönemde gider olarak Kar/Zarara etkisi olmamalıdır. Bu durum ile ilgili Defter Beyan sisteminde defteri tutulmakta olan mükellef için iki yöntem uygulanabilmektedir. Birinci yöntem ödenmeyen sigorta primleri kadar tutarlar İşçiye ait olan sigorta primleri Brüt Ücretten, işverene ait olan sigorta primleri ise ” İşsizlik İşveren Payı ” ve ” SGK İşveren Payı ” tutarlarından düşülüp aynı bedeller kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alına bilir. İkinci yöntem ise ödenmeyen işveren ve işçi sigorta primleri kadar tutarı gelire yazabiliriz.

Birinci Yöntemin Defter Beyan Kaydı  ( Giderlerin Kayıtlardan Çıkarılıp K.K.E.G. Olarak Tekrar Kayda Alınması)

Belge Türü :    Diğer 

Alış Türü :     Normal Alış

Gider Kayıt Türü :      Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler ( GVK Md. 41)

Gider Kayıt Alt Türü :          Brüt Ücret, SGK İşveren Payı, İşsizlik İşveren Payı (ödenmeyen tutarlar için ayrı ayrı yazılır)

KDV’siz İşlem :    Vardır

 

İkinci Yöntemin Defter Beyan Kaydı ( K.K.E.G. Kapsamında ki giderlerin toplamı kadar tutarın gelir olarak Defter Beyana kaydı)

Belge Türü :      Diğer 

Satış Türü :       Diğer

Gelir Kayıt Türü :     Diğer Hasılat

Gelir Kayıt Alt türü :    Diğer

KDV’siz İşlem :     Vardır

 

Zamanında Ödenmeyen Ücretli Sigorta Primlerinin sonradan ödenmesi halinde ödendiği yıl tekrar gider yazılması gerekmektedir. Bu durumda kayıt normal ücret gider kaydı gibi olacaktır.

Belge Türü :      Diğer 

Alış Türü :     Normal Alış

Gider Kayıt Türü :    Çalışan/Personel Bordro Giderleri

Gider Kayıt Alt Türü :      Brüt Ücret, SGK İşveren Payı, İşsizlik İşveren Payı (ödenen tutarlar için ayrı ayrı yazılır)

KDV’siz İşlem :     Vardır

 

 

 

 

Benzer Kavramlar :

Ödenmeyen SGK primlerinin kaydı nasıl olur

Ödenmeyen ssk primlerinin kaydı nasıl olur

Ödenmeyen sigorta primlerinin kaydı nasıl olur

Defter beyan ödenmeyen sigorta primi nasıl kayıt edilir

Defter beyan ödenmeyen sgk primi nasıl kayıt edilir

Defter beyan ödenmeyen ssk primi nasıl kayıt edilir

Döneminde ödenmeyen sigorta primlerinin kaydı nasıl yapılır

Döneminde ödenmeyen sigorta primlerinin kaydı defter beyana nasıl yapılır

Geçici vergi ödenmeyen sigorta primleri

Gelir vergi ödenmeyen sigorta primleri

kanunen kabul edilmeyen gider defter beyan

kkeg defter beyan

k.k.e.g. defter beyan

ödenmeyen sgk primi defter beyan

ödenmeyen sgk primi kayıt

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..