Genç Girişimcilik İstisnasından Faydalanan Arkadaşımın Gerçek Kişi Şahıs İşletmesine Ortak Olacağım. Adi Ortaklık Şeklinde Mükellefiyete Geçmek İstiyoruz Ben de Tüm Genç Girişimcilik Şartlarını Taşımaktayım. Adi Ortaklık Kurulduktan Sonra Ben de Genç Girişimcilik İstisnasından Faydalanabilir miyim?

Genç Girişimcilik İstisnasından Faydalanan Arkadaşımın Gerçek Kişi Şahıs İşletmesine Ortak Olacağım. Adi Ortaklık Şeklinde Mükellefiyete Geçmek İstiyoruz Ben de Tüm Genç Girişimcilik Şartlarını Taşımaktayım. Adi Ortaklık Kurulduktan Sonra Ben de Genç Girişimcilik İstisnasından Faydalanabilir miyim?

Gerçek kişiler arasında Adi Ortaklık kurulması durumunda ve tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle Genç Girişimcilik İstisnası şartlarını taşıması durumunda tüm ortaklar Genç Girişimcilik İstisnasından faydalanmaktadır.

Genç Girişimcilik İstisnası ile ilgili 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış olup ilgili tebliğde

a) Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi.

1) Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz. ” hükmü yer almaktadır.

 Diğer taraftan Genç Girişimcilik İstisnasından faydalanan bir gerçek kişi mükellefiyetin sonradan adi ortaklığa dönüştürülmesi durumunda yeni ortak olacak kişilerde tüm Genç Girişimcilik İstisnasının şartlarını taşısalar bile ortakların hiç biri Genç Girişimcilik İstisnasından faydalanamaz.

292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konu ile ilgili aşağıda ki hüküm yer almaktadır.

” c) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

1) Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.

2) Buna göre, mevcut işletmeye veya ortaklığa sonradan ortak olunması durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi, ortakların hiçbiri bu istisnadan yararlanamaz. ”  hükmü yer almaktadır.

Benzer Kavramlar :

Sonradan ortak olunması durumunda genç girişimcilik istisnasından faydalanılabilir mi

Adi ortaklık genç girişimcilik istisnası

Sonradan ortak olunan adi ortaklıkta genç girişimcilik uygulaması

Adi ortaklığa sonradan ortak olursam genç girişimcilik istisnasından faydalanabilir miyim

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..