İSTANBUL TİCARET ODASINA KAYITLI ŞAHIS FİRMASININ VERGİ DAİRESİ KAPANIŞ (TERK) TARİHİ İTİBARİYLE KAPATILMASI İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

İSTANBUL TİCARET ODASINA KAYITLI ŞAHIS FİRMASININ VERGİ DAİRESİ KAPANIŞ (TERK) TARİHİ İTİBARİYLE KAPATILMASI İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

Geçmiş yıllarda İstanbul Ticaret Odası (İ.T.O.) kuruma müracaat tarihi itibariyle üyelerinin kapanış işlemlerini gerçekleştirmekteydi. Şahıs firması işletmeleri bazen vergi kapanışlarını yaptıkları halde Ticaret Odası kapanış işlemleri unutabilmekteydiler. Bu durumda şahıs firması üyeleri gecikmeli olarak müracaat ederler ise kapanışları da müracaat tarihi itibariyle yapıldığın için vergi dairesi kapanış tarihinden sonraki yıllarında aidatlarını ödemek zorunda kalıyorlardı. İTO’nun yeni uygulamasında ek’te ki dilekçe şahıs firmaları tarafında doldurarak vergi dairesi kapanışlarını İTO’nun sistemine işletebilmekte ve sadece vergi dairesi kapanış tarihine kadar ki aidatları ödenebilmektedir.

Örnek: 25.01.2021 tarihinde vergi kapanışı yapan şahıs firmasının 10.07.2023 tarihi itibariyle yaklaşık aidat borcu 3.642 TL iken dilekçe ile vergi dairesi kapanış tarihini Ticaret Sicile işlettikten sonra aidat borcunu 1.622,20 TL olarak ödeyebilmiştir. Aidat borcu haricinde 428,20 TL İTO kapanış harcı ayrıca ödenmektedir.

İTO’ya aidat borçları kredi kartı ile de ödenebilmekte iken tescil harç bedelleri nakit ödenmektedir.

Benzer Kavramlar :

İTO kapanış tarihinden sonraki aidat bedelleri ödeniyor mu

İTO vergi kapanışından sonra ki yılların aidatları ödenmek zorunda mı

Vergi kapanışını yaptım oda aidatının vergi dairesi kapanış tarihinden sonrakileri de ödemek zorunda mıyım?

Vergi kapanışından sonra oda aidatı devam eder mi

Vergi kapatılır ise oda da otomatik kapanır mı?

Vergi dairesi ito kapanış

Vergi dairesi kapandı İTO ne zaman kapanır?

İTO kapanış vergi dairesi kapanış

Vergi dairesi kapanış İTO kapanış

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..