İstirahat Raporu Alan Sigortalıların İstirahatli Olduğu Dönemde İşyerlerinde Çalışıp Çalışmadığına Dair Bildirimin Yapılma Süresi

İstirahat Raporu Alan Sigortalıların İstirahatli Olduğu Dönemde İşyerlerinde Çalışıp Çalışmadığına Dair Bildirimin Yapılma Süresi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 40 ” Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması  ” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (9) alt bendin de ” Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır. ” denilmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

Sigortalının raporluluk süresinde çalışmadığının bildirilmesi

Sigortalının geçici iş göremezlik süresinde çalışılmadığının bildirilmesi

Çalışanın geçici iş göremezlik süresinde çalışılmadığının bildirilmesi

Çalışılmadığının bildirimi

İşveren tarafından sağlık raporu nasıl onaylanır

İşveren tarafından istirahat raporu nasıl onaylanır

Raporluluk sürecinde çalışmama bildirimi

Rapor onaylama

İstirahat raporu onaylama

Çalışılmadığına dair bilgi girişi

Çalışıp çalışmama bildirimi girişi

Sigortalının raporunun onaylanması

Çalışanın raporunun onaylanması

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..