Kamyon satın alıp şahıs firması olarak nakliyecilik faaliyetine başlamak istiyorum.Soru 1 – Ulaştırma Bakanlığından K1 Belgesi alabilmem için alacağım aracın taşıma kapasitesi ne olmalıdır? Soru 2 – Alacağım araç ve araçlarda yaş sınırlaması var mı?

Kamyon satın alıp şahıs firması olarak nakliyecilik faaliyetine başlamak istiyorum.Soru 1 – Ulaştırma Bakanlığından K1 Belgesi alabilmem için alacağım aracın taşıma kapasitesi ne olmalıdır? Soru 2 – Alacağım araç ve araçlarda yaş sınırlaması var mı?

18.09.2012

 

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.
Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4
Ümraniye/İst.(Medine Cami Arka Sokağı)
Web : www.yevmiyemaddesi.com
Mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

           Cevap 1: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ,  Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 tarihli B.11.0.KUG.0.10.00.00.5477 sayılı “ Asgari Kapasaite “ başlıklı “ GENELGE (2012/KDGM-03/EŞYA) “ nın 4. maddesini (ç) bendinde

“ç) Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması,” denilmek suretiyle daha önce gerçek kişiler için ölçü taşıma kapasitesi ve 25 ton iken bu konuda değişiklik yapılıp yüklü ağırlık ölçü olarak alınmış olup 35 ton olarak belirlenmiştir. Gerçek kişilerde ilk K1 Belgesi alımlarında ve yenilemelerde bundan sonra 35 ton yüklü ağırlığı şartı uygulanacaktır.

 

            Cevap 2 : 11.06.2009 tarihli, 27255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 24. maddesi “ Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin “b) Eşya ve kargo taşımalarında;” fıkrasının 4. maddesinde “K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.” Denilmek sureti ile asgari kapasite şartını yerine getirecek araçlarda 20 yaş sınırı getirilmiş olup asgari kapasite şartını aşan taşıtlar için yaş şartı aranmamaktadır.

İlk defa K1 belgesi alacağınızdan alacağınız araç ve araçların yüklü ağırlığının 35 ton olması gerekir. Otuzbeş tona kadar araçların yaşlarının 20 yaş ve altında olması gerekir fakat asgari kapasite şartı yerine getirildikten  sonra, yani gerçek kişilerde 35 ton yüklü ağırlık şartı yerine getirildikten sonra alınacak araçlarda yaş şartı aranmayacaktır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

K1 Belgesinde had

K1 Belgesinde taşıma kapasitesi

K1 Belgesinden tonaj haddi

K1 Belgesinden tonaj kapasitesi

K1 Belgesi araç özelliği

K1 Belgesinde araç haddi

K1 Belgesinde araç taşıma kapasitesi

K1 Belgesinden araç tonaj haddi

K1 Belgesi araç özellik

K1 yaş şartı

K1 Yetki Belgeli araçlarda yaş şartı

K1 araç yaş şartı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..