Mükellefiyet açılışlarında “ e tebligat “ işlemleri ne zaman yapılmalıdır? Cezası ne dir?

Mükellefiyet açılışlarında “ e tebligat “ işlemleri ne zaman yapılmalıdır? Cezası ne dir?

 

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

 

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

 

Şahısların (şahıs firmalarının) ( Gelir Vergisi mükelleflerinin ) Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesinde Süre  ( e tebligat işlemi için başvuru süresi )

E- Tebligat uygulamasının zorunluluğunun başlayacağı 01.04.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları  gerekmektedir.

Dikkat!!!!! Yeni mükellefiyet açılışı yapacak şahıslar en geç mükellefiyet açılış taleplerinin vergi dairesi sicil servisi tarafından sisteme giriş yapıldığı (tescil edildi) gün e tebligat işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. 17.08.2017 tarihi itibariyle şahıs firmalarına uygulanacak ceza 700,00- TL dir.

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesinde Süre

( e tebligat işlemi için başvuru süresi )

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. 17.08.2017 tarihi itibariyle kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanacak ceza 1.400,00-TL dir.

 

Aşağıda ki link tıklayarak tebliğ ekinde ki tüzel kişiler ve şahıs işletmeleri için Elektronik Tebligat Talep Bildirimine ulaşabilirsiniz.

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi

ELEKTRONİK TEBLİGAT TALEP BİLDİRİMİ – GERÇEK KİŞİLER etebligat_Ek2 – 02.11.2022

ELEKTRONİK TEBLİGAT TALEP BİLDİRİMİ – ŞİRKETLER TÜZEL KİŞİLER etebligat_Ek1 – 02.11.2022

Konu ile ilgili Benzer Soru / Konu ve Kavramlar :

E tebligat sistemi

E-tebligat sistemi

Elektronik tebligat sistemi

E tebligat ne zaman

E-tebligat ne zaman

Elektronik tebligata ne zaman

Elektronik bilgilendirme

E tebligat ceza

E-tebligat ceza

Elektronik tebligat ceza

E Tebligat süre

Elektronik tebligat süre

Gib e-tebligat formları

Gib Elektronik Tebligat Talep Bildirimi

gib tebligat işlemleri

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..