Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi, Mükellefiyeti Devam Ederken Özel Amaçlı Kullandığı ve 2015 Yılında aldığı Binek Otomobili 2023 Yılında İşletmesinde Kullanmak İstemektedir.

Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi, Mükellefiyeti Devam Ederken Özel Amaçlı Kullandığı ve 2015 Yılında aldığı Binek Otomobili 2023 Yılında İşletmesinde Kullanmak İstemektedir.

Soru 1) Binek otomobil hangi değer üzerinden resmi deftere kayıt edilecektir. İlk alış bedeli mi? Yoksa 2023 Yılı kasko Değeri üzerinden aracı resmi defter kayıtlarına alabilir mi?

Soru 2) Kişisel amaçlı kullanılan binek otomobil hangi belgeye istinaden yasal deftere kayıt edilecektir.

Soru 3) 2015 yılında alınan ve işletmeye dahil edilmeden kullanılan binek otomobilden işletme aktifine kayıt edildiği 2023 yılından itibaren amortisman ayrılabilir mi?

 

Kişisel Yorum :

Cevaplar :

Cevap 1) Özel amaçlar için kullanmak üzere satın almış olduğunuz amortismana tabi binek otomobilin maliyet bedeli ile değerlenmesi suretiyle kayıtlarınıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Vergi uygulamalar açısından taşıtlar gayrimenkuller gibi maliyet bedeli ile değerlemeye tabi tutulurlar. Değerleme de alış bedelinin yanında taşıtın değerini artırıcı belgeye dayalı masraflar da maliyet değerini oluşturmaktadır. Özetle otomobilinizin ilk alınış tarihinde ki alış bedeli ve otomobilin değerini arttırıcı belgeye dayalı masraflar var ise bunların toplamını yasal deftere araç bedeli olarak kayıt edebilirsiniz.

Cevap 2) Daha önce hususi amaçlı kullandığınız ve 2023 yılında resmi defter kayıtlara alacağınız araç için kendi adınıza Gider Pusulası düzenlemeniz gerekçektedir.

Cevap 3) Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. 2015 yılında alınan ve özel amaçlı kullanılan otomobil 2023 yılında işletmeye dahil edilir ise (kayıtlara alınır ise) 2023 yılından itibaren amortisman ayırmaya başlayabilirsiniz. Binek otomobiller de kıst amortisman uygulaması mevcut olup Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

Konu ile ilgili özelgeye aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz

https://www.gib.gov.tr/node/91635

25.12.2012 tarihinde aktife alınan taşıtın amortisman başlangıç tarihi hk.

Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı araca ait faiz ve masrafların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..