Şirket Ortaklar Kurulu Kararı İle Tasfiyeye Giren Limited Şirketin Ortaklarının Bağkurluluğu Ne Zaman Sona Erer.

Şirket Ortaklar Kurulu Kararı İle Tasfiyeye Giren Limited Şirketin Ortaklarının Bağkurluluğu Ne Zaman Sona Erer.

12 Mayıs 2010 sayılı 27579 no’lu Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14. maddesi ”  Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğübaşlığını taşımakta olup 14/(f) bendinde ” Tasfiyesine şirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte sona erer, bu tarih sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması hâlinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erer ve bu tarihler sigortalılarca ve ticaret sicil memurluklarınca,” denildikten sonra maddenin devamında ” on gün içinde Kuruma bildirilir. ” denilmektedir.

Dikkat : Şirket ortağı tasfiye başlangıcı itibariyle Bağkurluluğuna son vermek istiyor ise şirketin tasfiye sürecinin tamamlanmamış olması gerekiyor.. Aksi taktirde tasfiye süreci tamamlandıktan sonra Bağkur sigortalılığı ancak tasfiye sonu itibariyle sonlandırılabilir.

 

 

Benzer Kavramlar :

Bağkurluluk ne zaman sona ere

Bağkur ne zaman sona erer

Bağkurluluğun sonlanması

Bağkurluluğun bitirilmesi

Bağkur sona erme

Limited şirket ortak bağkur son verilmesi

Limited şirket bağkur son verilmesi

Limited şirket bağkur kapatma

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..