Soru : Personel taşıma işi ile iştigal eden şahıs firmasıyım. Yapmakta olduğum personel taşıma faaliyetinde kullanmak amacıyla alıp sattığım ticari araçları vergi dairesine bildirmem gerekir mi? Ticari araç alım satımlarını bildirmezsem nasıl bir ceza ile karşılaşırım?

Soru : Personel taşıma işi ile iştigal eden şahıs firmasıyım. Yapmakta olduğum personel taşıma faaliyetinde kullanmak amacıyla alıp sattığım ticari araçları vergi dairesine bildirmem gerekir mi? Ticari araç alım satımlarını bildirmezsem nasıl bir ceza ile karşılaşırım?

Konu ile ilgili Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 06/03/2012 tarihli ve ” B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-144-107 ” sayılı ” Şehir içi yolcu taşımacılığı yapmak üzere satın alınan nakil vasıtalarının her birinin ayrı bir işyeri olarak vergi dairesine bildirim zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk “ konulu özelgesi mevcut olup, ilgili özelge de ” “…şehir içi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla satın aldığınız nakil vasıtalarının her biri işyeri olarak kabul edileceğinden, söz konusu vasıtaların alım satımı nedeniyle ortaya çıkan değişiklikleri olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir.” Denilmektedir.

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 168. maddesi ” Süre ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” …Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır: 1. (Değişik:11/6/2003-4884/6 md.) Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.” denilmektedir.

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 352/II-4′ e göre ikinci derecede usulsüzlük cezası ile karşılaşırsınız. 

Bilanço usulüne tabi mükellefe uygulanacak ceza 2023 yılı için 210,00 TL dir.

İkinci sınıf mükellefe uygulanacak ceza 2023 yılı için 95,00 TL dir.

( 544 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği )

 

Adınıza düzenlenen cezaya V.U.K.’nun 376. maddesine istinaden indirim talep ederek indirimli ödeyebilirsiniz.

Altta ki linki tıklayarak özelgeye ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/89872

Benzer Kavramlar    :

Bildirim sürelerine uyulmaması

Bildirimin zamanında yapılmaması

Vergi dairesine bildirimin yapılmaması

Araç alışının bildiriminde süre

Araç alışında bildirim süresi

Araç satışında vergi dairesine bildirim süresi

Araç alış bildiriminde süre

Araç satış bildiriminde süre

Aldığım aracı ne kadar zaman içinde vergi dairesine bildirmeliyim

Sattığım aracı ne kadar zaman içinde vergi dairesine bildirmeliyim

Araç alış bildirimi

Araç satış bildirimi

Kamyon satışı ne kadar zaman içinde bildirilmelidir

Kamyon alışı ne kadar zaman içinde bildirilmelidir

Kamyon satışı vergi dairesine ne kadar zaman içinde bildirilmelidir

Kamyon alışı vergi dairesine ne kadar zaman içinde bildirilmelidir

Vergi dairesine bildirimi

Vergi dairesine ticari araç bildirimi

Ticari aracın vergi dairesine bildirimi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..