Soru : Çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çırak için velisi asgari geçim indiriminden faydalana bilir mi?

Soru : Çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çırak için velisi asgari geçim indiriminden faydalana bilir mi?

Cevap : Konu ile ilgili Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 12.06.2020 tarihli 61504625-120-E.22685 sayılı özelgesinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “Diğer taraftan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesinde örgün eğitim kurumlarının, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek eğitim kurumlarından ibaret olduğu belirtilmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri de 3308 sayılı yasa ile kurulan ve orta öğretim diploması veren eğitim kurumu olduklarından örgün eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Öte yandan, 3308 sayılı Kanunun “Aday çırak ve çırakların statüleri” başlıklı 11 inci maddesinde, “Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz çalışanının, çıraklık eğitim merkezinde eğitim görmeye devam eden çocuğundan dolayı, çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması kaydıyla, asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.” Denilmiştir.

Benzer Kavramlar :

çırak asgari geçim indirimi

asgari geçim indirimi çırak

çıraklık eğitim merkezi asgari geçim indirimi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..