Ortaklar tarafından taahhüd edilen payın şirkete ödenmesinde payın bankadan ödenme zorunluluğu var mı?

Ortaklar tarafından taahhüd edilen payın şirkete ödenmesinde payın bankadan ödenme zorunluluğu var mı?

459 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ödemelerin tevsik (ispatı) hususun alt limit 7.000 (yedibin) TL olarak belirlenmiştir ve 12.07.2021 tarihi itibariyle bu rakam geçerlidir.

Benzer bir konu ile ilgili talep edilen özelge de, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 17.05.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-124-66 sayılı Şirketin yabancı ortaklarının sermaye taahhütlerini yerine getirmelerinde tevsik zorunluluğu olup olmadığı hk. “ konulu özelgesinde  “ …..ortaklarınızın yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın her bir ortağın sermaye koyma taahhüdünün 8.000,00 TL.’nın üzerinde olması halinde, söz konusu ödemelerin tümünün banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla yapılması gerekmektedir. ” Denilmektedir.

12.07.2021 tarihi itibariyle ödemelerde tevsik (ispat) limiti 7.000 TL olduğu için 7.000 TL’nin üzerinde ki şirket sermaye taahhütlerinin yukarıda ki özelgeye göre yerine getirilmesi yerinde olacaktır.

Benzer konu, soru ve kavramlar  :

Sermayenin ödenmesinde nakit ölçüsü

sermaye taahhütleri nasıl ödenir

Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken husus

sermaye borcu ödeme tevsik edici belge

sermaye taahhüdü ispat

sermaye taahhüt ödeme ispat

tevsik edici belge sermaye taahhüdü

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..