Aylık arşiv 08/08/2014

2014-2. DÖNEM ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR        
  YAKUP ÜÇKARDEŞ        
  TEL:  0216 – 412 26 62        
  CEP : 0533 – 316 47 07
2014 YILI İKİNCİ ALTI AYINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA
01.07.2014 – 31.12.2014   TARİHLERİ ARASI HESAPLAMA
a. 1,134.00 Brüt Asgari Ücret
b. 158.76 SSK Primi İşçi Payı    %  14        ( Brüt Ücret x % 14 )
c. 11.34 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı  ( Brüt Ücret x % 1 )
d. 963.90 Gelir Vergisi Matrahı   (Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + SSK İşsizlik Sig.İşçi Payı)
e. 144.59 % 15 – Gelir Vergisi ( Gelir Vergisi Matrahı x % 15 – GVK   103.madde )
f 8.61 % 0 7,59 – Damga Vergisi
g 323.29 Kesintiler Toplamı ( b + c + e + f  )
810.71 Net Asgari Ücret ( Brüt Ücret – Yasal Kesintiler Toplamı )
80.33 % 50 – Bekar ve Çocuğu   Olmayan Bir Kişiye Ödenmesi Gereken Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
891.04 Ay Sonunda Çalışana Ödenecek Tutar  ( Net Asgari Ücret + AGİ )
232.47 % 20,50 – SGK İşveren Payı
22.68 % 2 – SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı
158.76 % 14 – SGK İşçi Payı
11.34 % 1 – SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı
64.26 % 15 – Gelir Vergisi  ( Asgari Ücretli İçin Ödenecek AGİ Sonrası   Gelir Vergisi )
8.61 Damga Vergisi ( Brüt Ücretin % 0 7,59 ‘ u )
1,389.15 Asgari Ücretle Çalışan Kişinin İşveren Maliyeti
56.70 % 5 İndirim  – 5510 sayılı Kanun 81. maddesinin (ı)   bendinde şartları taşıyan işverenler için
Prime Esas kazanç Üzerinden % 5 Teşvik Uygulanmaktadır.
1,332.45 Asgari Ücret Üzerinden Bir Çalışanın İşverene Maliyeti (   Maaş+SGK+Vergi)
NOT : Asgari Geçim İndirimi Yılbaşındaki Brüt Asgari ücret üzerinden
ve Sigortalının Medeni Durumuna ve Bakmak Zorunda Olduğu
Çocuk Sayısına Göre Hesaplanır. Yılbaşında ki Asgari Ücrete   İlgili Oranlar
Uygulandıktan Sonra GVK madde 103. de ki Esas Tarifenin   Birinci Dilimi Olan
15% Oranı Uygulanır.
1,071.00 01.01.2014   tarihindeki brüt asgari ücret AGİ Net Ücret Ay Sonu Ücretliye   Ödenecek Toplam Ücret
1 80.33 % 50   –   BEKAR     ( 796.50 x % 50 x % 15 ) 80.33 810.71 891.03
2 80.33 % 50   –   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUĞU OLMAYAN  (  %   50 ) 80.33 810.71 891.03
3 96.39 % 60   –   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN  (  %   50 + 10 ) 96.39 810.71 907.10
4 108.44 % 67,50 –  EVLİ EŞİ   ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 +   7.50 ) 108.44 810.71 919.15
5 120.49 % 75    –   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 + 15 ) 120.49 810.71 931.20
6 128.52 % 80   –  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 + 15 + 5 ) 128.52 810.71 939.23
7 136.55 % 85   – EVLİ EŞİ   ÇALIŞMAYAN VE 4 ÇOCUKLU (  % 50 + 10 +   15 + 10 ) 136.55 810.71 947.26
BENZER KAVRAMLAR   :
2014 2. dönem Asgari Ücret
Asgari Ücret
Asgari Ücret Maliyet
Asgari Ücretlinin Hesabı
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti
Çalışanın Maliyeti
Sigortalının Maliyeti
Ücretlinin Maliyeti
2. dönem asgari ücet
2014 asgari ücret
2014 asgari ücretin maliyeti
2014 2. dönemde asgari ücretin maliyeti
2014 Asgari Ücretlinin Hesabı
2014 Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti
2014 Çalışanın Maliyeti
2014 Sigortalının Maliyeti
2014 Ücretlinin Maliyeti

Eski model yazar kasamızın ( ödeme kaydedici cihaz ) mali hafızası 31.07.2014 tarihi itibariyle dolmuştur. Ne yapmamız gerekir ?

426 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ NİN

” 4 – d) Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler ”

Kişisel Yorum : Tebliğin hükmü gereği Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz almanız gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar  :

Mali Hafızanın dolması hali

Yazar Kasanın mali hafızası doldu

Ödeme Kaydedici cihazın mali hafızası doldu

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..