Eski model yazar kasamızın ( ödeme kaydedici cihaz ) mali hafızası 31.07.2014 tarihi itibariyle dolmuştur. Ne yapmamız gerekir ?

Eski model yazar kasamızın ( ödeme kaydedici cihaz ) mali hafızası 31.07.2014 tarihi itibariyle dolmuştur. Ne yapmamız gerekir ?

426 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ NİN

” 4 – d) Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler ”

Kişisel Yorum : Tebliğin hükmü gereği Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz almanız gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar  :

Mali Hafızanın dolması hali

Yazar Kasanın mali hafızası doldu

Ödeme Kaydedici cihazın mali hafızası doldu

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..