5510 sayılı Kanun Kapsamında Dul Maaşı Almakta İken Çalışmaya Başlayan Kişinin Dul Maaşı Kesilir mi?

5510 sayılı Kanun Kapsamında Dul Maaşı Almakta İken Çalışmaya Başlayan Kişinin Dul Maaşı Kesilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 34. maddesi ” Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması ” başlığını taşımakta olup a) Bendinde ” (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i ” hükmü yer almaktadır.
5510 sayılı Kanun kapsamında dul maaşı almakta olan kişi 5510 sayılı kanun kapsamında çalışmaya başlaması halinde bayan veya erkek olunması fark etmeksizin dul maaşı kesilmez fakat dul aylığı bağlama oranı değişir.
Örnek % 75 aylık bağlama oranı üzerinden aylık alınıyor ise çalışılmaya başlanması durumunda aylık bağlama oranı % 50’ye düşer.

 

Benzer Kavramlar :

İşe başlanılması durumunda dul maaşı kesilir mi

Dul maaşını kesen sebepler

Dul aylığını kesen sebepler

İşe başlama dul maaşı kesilir mi

İşe başlama dul maaşının sona ermesi

Sigortalı olunması dul maaşının sona ermesi

Sigortalı olma dul maaşının sona ermesi

Sigortalı olma dul maaşının kesilmesi

Sigortalı olunması dul aylığı sona ermesi

Sigortalı olma dul aylığı sona ermesi

Sigortalı olma dul aylığı kesilmesi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..