Defter Beyan Sistemi – Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması

Defter Beyan Sistemi – Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması

     17.12.2017 tarihli 30273 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 486 sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması (Defter Beyan Sistemi) ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

486 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

     19 Ekim 2021 tarihli 31633 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) ile de 486 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

 

Defter Beyana Geçiş Tarihleri

” Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih

MADDE 16 – (1) Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. “

 

 

Benzer Kavramlar        :

Defter beyan sistemi

Kimler defter beyan sistemine tabidir

Kimlerin defteri defter beyanda tutuluyor

Defter beyan nedir

Defter beyan ne zaman başladı

Defter beyana ne zaman geçildi

Defer beyan işlemleri

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..