Çalışanlarda Engellilik Vergi İndirimi Uygulaması

Çalışanlarda Engellilik Vergi İndirimi Uygulaması

2022 Yılı İçin;  

– Birinci derece engelliler için      2.000 TL,

– İkinci derece engelliler için        1.170 TL,

– Üçüncü derece engelliler için        500 TL,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 31 / 2. fıkrası

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

Ücretleri gerçek usulde gelir vergisine tabi olarak çalışan engellilerin vergi avantajı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31. Maddesinde yer almaktadır.   İlgili madde ” Engellilik indirimi ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de “ Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Engellilik indirimi;

Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (1.500 TL),
İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (860 TL),
Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (380 TL) dır.
Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.” 

  1. Derece Engelli – Çalışma gücü kaybı – % 40 – % 59
  2. Derece Engelli – Çalışma gücü kaybı – % 60 – % 79
  3. Derece Engelli – En az % 80 ve üstü

Engelli vergi indirimi, engelli olarak çalışanların ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerin aylık gelir vergisi matrahından vergi indirim şeklinde uygulanır.

Engellilik indiriminin ücrete uygulanacağı tarih sigortalının Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru tarihidir. (https://www.gib.gov.tr/node/98563)

Basit Usul mükellefin yanında çalışanlar Diğer Ücretli kapsamında olduklarından ve ücretleri Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi olmadıklarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kimserler için Vergi İndiriminden faydalanamazlar. (https://www.gib.gov.tr/basit-usulde-mukellefiyette-engellilik-indirimi-hk)

Engelliler İçin Vergi Rehberi 2018

Benzer Kavramlar :

Engelli vergi avantajı

Engellilerde vergi indirimi

Engellilik halinde vergi indirimi

Engellilik halinde vergi avantajı

Sakatlarda vergi avantajı

Sakatlarda vergi indirimi

Sakatlık halinde vergi indirimi

Sakatlık halinde vergi avantajı

Özürlülerde vergi avantajı

Özürlülerde vergi indirimi

Özürlülük halinde vergi avantajı

Özürlülük halinde vergi indirimi

Engelli vergisi

Sakat vergisi

Özürlü vergisi

Engelli vergi indirmi

sakat vergi indirimi

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..