Huzur Hakkı ve Vergilendirilmesi

Huzur Hakkı ve Vergilendirilmesi

Özelgeler

Huzur hakkı ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi uygulamaları hk.

Muhtasar beyanname verme süresi hk.

GVK madde 61

Ücretin tarifi:
Madde 61 – (Değişik: 24/12/1980-2361/43 md.) Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

One thought on “Huzur Hakkı ve Vergilendirilmesi

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..