Aylık arşiv 28/05/2022

İstanbul Ticaret Odasına Kayıtlı Şahıs Firmasının Kapanış İşlemleri

Ticaret odası/Ticaret sicil kapanış işlemi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Mersis sisteminden bilgi girişi yapılıp ” Talep No ” alınıp ” Mal Beyanı İçerir Dilekçe ” ile Ticaret siciline başvuruda bulunmak gerekmektedir.

https://mersis.gtb.gov.tr/

https://ito.org.tr/tr

 

Benzer Kavramlar :

İto Şahıs firması kapanış işlemleri

İto şahıs firması nasıl kapatılır

İto gerçek kişi firması nasıl kapatılır

Şahıs firması mersis işlemleri

Gerçek kişi mersis işlemleri

İto şahıs firmalarında kapanış süreçleri

İto gerçek kişi şahıs firmalarında kapanış süreçleri

 

Yetkilisi Olduğum Şirketleri Nasıl Görüntüleyebilirim?

Aşağıda ki link tıklandığında

https://www.turkiye.gov.tr/gtb-mersis-sahibi-ortagi-yetkilisi-oldugum-ticari-isletme-veya-sirketler

Üstte ki görselde ki ” Kimliğimi Şimdi Doğrula ” yazısı tıklanır.

Üstte ki “ T.C. Kimlik No ” ve ” *e-Devlet Şifresi ” bilgileri girilip ” Giriş Yap ” butonu tıklanır ve altta ki görselde ki ekran görüntüsüne ulaşılır.

Görsel de temsilcisi olduğunuz şirketin

  • Unvanı
  • Şirket Türü
  • Mersis No
  • Yetki başlangıç ve bitiş tarihleri görüntülenmektedir.

” Detay ” butonu tıklandığında aşağıda ki görsele ulaşılır.

 

Benzer Kavramlar :

yetkilisi olduğum firmalar

hangi şirketin yetkilisiyim

Yetkilisi Olduğum Şirketleri Nasıl Görüntüleyebilirsiniz?

Yetkilisi olduğunuz şirketler hangileri

hangi şirketlerin yetkilisiniz

şirket yetkilisi nasıl öğrenilir

şirket müdür nasıl öğrenilir

şirket müdür nasıl bilinir

yetkili olunan şirketler

yetkili olunan firmalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Şahıs Ticari İşletmelerinde Gider Olarak Kullanılabilinir mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi Ticari Kazanç faaliyetleri ile ilgili olup 40. madde de ticari kazancın matrahından indirilebilinecek  giderler sayılmıştır. 40. maddenin 6.cı bendinde  ” 6. (Değişik: 31/12/1982-2772/5 md.) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; ” yazılıdır. Bu genel açıklamanın yanı sıra 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5. maddesi ” Vergileme Ölçü ve Hadleri ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” (I) SAYILI TARİFE ” ve aynı kanun 6. maddesinde ise ” (II) SAYILI TARİFE ” ve ” (IV) SAYILI TARİFE ” yer almaktadır. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14. maddesi ” Gider kaydedilmeme hali ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” Madde 14- (Değişik: 29/11/1984-3088/9 md.)(1) Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.(4) ” denilmektedir. 

Soru : Binek Otomobilin M.T.V.’si Gider olarak kullanılabilinir mi?

Cevap : MTV kanunda binek araçları (I) Sayılı Tarife de yer almaktadır. Binek araç kiralama firmaları sadece iştigal konusu araçları için ödemiş oldukları MTV’yi gider olarak kullanabilirler. Bunun dışında ki binek araçların MTV’si gider olarak kullanılamaz.

Soru : Kamyonun, kamyonet ve çekicilerin MTV’leri gider olarak kullanılabilinir mi?

Cevap : Kamyon, kamyonet ve çekiciler (II) Sayılı Tarifede yer almaktadır. Dolayısyla bu araçların MTVlerinin giderleştirilmesinde sınırlama yoktur, bu araçlar için ödenen MTV’ler gider olarak kullanılabilinir.

 

Benzer Kavramlar :

MTV gider yazılır mı?

MTV gider mi?

MTV gider midir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi gider yazılabilinir mi?

Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak kullanılabilir mi

MTV gider olarak kullanılabilir mi

M.T.V gider yazılır mı?

M.T.V gider mi?

M.T.V gider midir?

İşverenler için SGK E-Borcu Yoktur Aktivasyon Talebi Nasıl Yapılır.

İşlem firma yetkilisinin e-devlet bilgileri ile yapılabilmektedir.

E-Devlet sistemi ana ekranında iken arama çubuğuna “ e-borcu yoktur başvuruları ” yazarak aratma yapabiliriz.

Açılan ekran listesinden ” e-Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri (Sosyal Güvenlik Kurumu) ” yazısı seçilmesi gerekmektedir.

” Uygulamaya Git ” yazısı tıklanarak işleme devam edilir.

” E-Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri ” yazısı tıklanacaktır.

” Başvuru ” yazısı tıklanacaktır.

 

” İşyeri Sicil Numarası ” alanına işverenin 23 rakamlı işveren numarası rakamlar bitişik olarak yazılacaktır.

İşveren SGK sicil numarası yazıldıktan sonra ” Sorgula ” yazısı tıklanacaktır.

Sorgulama sonrasında ekranda işveren bilgileri gelecek olup ” İLERİ ” yazısı tıklanacaktır.

Ekrana üst görselde ki gibi ” Başvuru Referans no : …. ” gelecektir.

Sonucun takibi aşağıda ki yazıda ki gibi olacaktır.

E-Borcu yoktur aktivasyon başvurunuz alınmıştır. Başvurunuzun durumunu e-Borcu yoktur aktivasyonu/Başvurularım menüsünden takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşması durumunda bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.

E-Borcu Yoktur Aktivasyon Talebinin Sonucunun Kontrolü aşağıda ki görsel ve atımlarda ki gibi yapılacaktır.

” Başvurularım ” tıklanacak

” Durumu ” kısmında ” Onaylanmadı ” yazısı çıkmakta SGK tarafından onaylama yapıldıktan sonra onay yazısı ekranda görülmektedir.

 

Benzer Kavramlar :

Sgk e-borcu yoktur talebi nasıl yapılır

Sgk e-borcu yoktur aktivasyon talebi nasıl yapılır

SGK e-borcu yoktur başvurusu

SGK e-borcu yoktur aktivasyon başvurusu

SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır

SGK borcu yoktur aktivasyon işlemi nasıl alınır

SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır

SGK borcu yoktur talebi

SGK borcu yoktur aktivasyon talebi

Borcu yoktur yazısı alabilmek için aktivasyon talebi

SGK Borcu yoktur yazısı alabilmek için aktivasyon talebi

SGK aktivasyon

SSK aktivasyon

Ssk e-borcu yoktur talebi nasıl yapılır

Ssk e-borcu yoktur aktivasyon talebi nasıl yapılır

Ssk e-borcu yoktur başvurusu

Ssk e-borcu yoktur aktivasyon başvurusu

Ssk borcu yoktur yazısı nasıl alınır

Ssk borcu yoktur aktivasyon işlemi nasıl alınır

Ssk borcu yoktur belgesi nasıl alınır

Ssk borcu yoktur talebi

Ssk borcu yoktur aktivasyon talebi

Sosyal Güvenlik Kurumu e-borcu yoktur talebi nasıl yapılır

Sosyal Güvenlik Kurumu e-borcu yoktur aktivasyon başvurusu

Huzur Hakkı ve Vergilendirilmesi

Özelgeler

Huzur hakkı ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi uygulamaları hk.

Muhtasar beyanname verme süresi hk.

GVK madde 61

Ücretin tarifi:
Madde 61 – (Değişik: 24/12/1980-2361/43 md.) Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Bağkur Askerlik Borçlanma Primleri Şahıs Firmaları Açısından Gider Olarak Kullanılabilinir mi?

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 22/08/2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-10-663  sayılı “ Ticari Kazançta Askerlik Borçlanması Nedeniyle Ödenen Primlerin İndirimi “ konulu özelgesi mevcut olup ilgili özelge de gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “ Yukarıda yer alan kanun hükümleri ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesi hükmüne göre askerlik borçlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağkur) ödemiş olduğunuz prim tutarlarının, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, söz konusu primlerin fiilen ödendiği yıla ilişkin olarak verilen yıllık gelir vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. “ denilmektedir.

Özelgeyi görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/91208

 

Benzer Kavramlar :

Bağkur askarlik borçlanması primi gider yazılabilirmi?

Bağkur askerlik borçlanması gider mi?

askerlik borçlanması bağkur

Şirket Ortağı İçin Ödenen Bağkur Primleri Şirkette Gider Olarak Kullanılabilinir mi?

Konu ile ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-5-266 sayılı “ Bağ-kur primlerinin giderleştirilmesi “ konulu özelgesi mevcut olup ilgili özelge de “

ayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-5-266

02/05/2011

Konu

:

Bağ-kur primlerinin giderleştirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …. vergi numaralı mükellefi ………. Ltd. Şti.’nin ortağı ve müdürü olduğunuzu, şirket ortağı olmanız nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bağ-kur primi ödemesi yaptığınızı belirterek söz konusu bağ-kur primi ödemelerinizi … ……… Ltd. Şti.’nin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddelerinde kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde de; ticari kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, anılan maddelerde yer alan giderler, doğrudan doğruya şirketle ilgili olup, şirketin kurum kazancının elde edilmesine yönelik giderlerdir.

Buna göre; şahsınıza ait olup, şirketinizle bir ilgisi bulunmayan bağ-kur primlerinin şirketiniz tarafından gider yazılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. ” denilmektedir.

Özelgeyi görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/100953

 

 

Benzer Kavramlar :

Şirket ortağının bağkur primi şirket gider olarak kulanılabilir mi?

Şirket ortağı bağkur primi

şirket bağkur primi gider midir?

şirket ortağının ödediği bağkur primi şirket hesaplarında gider olarak kullanılabilir mi?

şirket ortağı bağkur primi

şirket gideri bağkur primi

limited şirket ortağı bağkur primi gider yazılır mı?

anonim şirket ortağı bağkur primi gider yazılır mı?

limited şirket bağkur primi gider midir?

anonim şirket bağkur primi gider midir?

bağkur primi gider yazılabilinir mi

bağkur primi gider midir?

Ulaştırma Bakanlığı Mevzuatı Kapsamında ki K Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartı Görüntüleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

K Yetki Belgesi nasıl görüntülenir?

K Taşıt Belgesi nasıl görüntülenir?

K Taşıt Kartı nasıl görüntülenir?

K Yetki Belgesi nasıl oluşturulur?

K Taşıt Belgesi nasıl oluşturulur?

K Taşıt Kartı nasıl oluşturulur?

Yetki belgesi görüntüleme

Taşıt Belgesi görüntüleme

Taşıt Kartı görüntüleme

Karayolları Mevzuatı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tanımlar, yönetmeliğin 4. maddesinde yer almaktadır.

mmm) Taşıt kartı: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetkibelgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

lll) Taşıt belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

üüü) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzelkişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Ulaştırma Bakanlığı Yönetmelikleri

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğine göre mesleki yeterlilik belge türleri nelerdir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri
Madde 6- Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey
yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta
değerlendirilir.
Bunlar faaliyet alanlarına göre;
a) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
b) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı
olarak düzenlenir ve verilir.
(Ek fıkra:RG-16/08/2006-26261) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların
asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları şarttır.

 

Benzer Kavramlar  :

K Yetki belgesi nedir

K1 Yetki belgesi nedir

Taşıt kartı nedir

Taşıt belgesi nedir.

 

 

Kiraya Veren Kira Sözleşmesini Ne Kadar Zaman Sonra Gerekçe Göstermeden Sona Erdirebilir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 347. maddesinde ” MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir. 

 

Benzer Kavramlar  :

Mal sahibi kiracıyı ne zaman çıkarabilir

Daire sahibi ne kadar zaman sonra kiracısını çıkarabilir.

Kiraya veren ne kadar zaman sonra kiracısını çıkarabilir.

Kiraya verenin kiracısını çıkarmasında süre

Kiraya veren kiracısını ne kadar zaman geçtikten sonra çıkarabilir.

Kiracı kaç yıl oturduktan sonra mal sahibi tarafından çıkarılabilir

Kiracı kaç yıl oturduktan sonra kiraya veren tarafından çıkarılabilir

Kiracının çıkarılmasında süre

Kiracının tahliyesinde süre

kiracı ne zamana kadar çıkarılmaz

kiracı kaç yıl sonra tahliye edilebilir

 

 

Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi (Emeklilik Talep Formu)

Emekli maaşının bağlanması talebi, ölüm aylığının bağlanması talebi ve malullük aylığının bağlanması taleplerini aşağıda ki yazıyı tıklayarak görüntüleyeceğiniz formun gerekli kısımları doldurarak ve hak sahipleri tarafından imzalanmak sureti ile gerçekleştirebilirsiniz.

EMEKLİLİK TALEP FORMU FORMU – TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ

 

Benzer Kavramlar : 

Emeklilik formu

Emeklilik belgesi

Emeklilik talep evrakı

tahsis talep belgesi

tahsis ve beyan belgesi

tahsis talep ve beyan tahhüt belgesi

bağkur emeklilik belgesi

ssk emeklilik belgesi

sgk emeklilik belgesi

bağkur emeklilik formu

ssk emeklilik formu

sgk emeklilik formu

İstanbul Ticaret Sicili İle İlgili Konularda Bilgi Almak İçin Yeni Dönem

Ticaret sicil müdürlüklerinden telefon ile bilgi alma uygulamasına son verilmiş olup ” www.ito.org.tr ” linki üzerinden yazışma yolu ile bilgi alına bilinmektedir.

Bilgi İTO’nun ana ekranında ki ” İTO AKILLI ASİSTAN ” üzerinden yapılabildiği gibi aşağıda görsellerde gösterildiği gibi de  yapılabilmektedir.

” Ticaret Sicil İşlemleri ” tıklanacak

” Ticaret Siciline Sor ” tıklanacak

Destek talebinde bulunacak kişinin T.C. numarası girilip ” Kayıt Sorgulama ” yazısı tıklanacak.

” Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum ” yazısı tıklanacaktır.

Destek talebi oluşturabilmek için ” Yeni Çağrı Aç ” yazısı tıklanacak

” Lütfen talebinizin kısa başlığını giriniz ” kısmına öğrenmek istediğimiz konun konu başlığı yazılacak olup ” Kategori Seçimi ” kısmında ” Mersis İşlemleri ” veya ” Ticaret Sicil İşlemleri ” seçeneklerinden konunun durumuna göre uygun olanı seçilecektir..

Talep oluşturulmasının akabinde kayıtlı mail adresimize aşağıda ki gibi mesaj gelmekte ve sorulan sorunun cevabı da

İTO tarafından kayıtlı mail adresine gönderilmektedir.

 

Benzer Kavramlar  :

İTO dan bilgi nasıl alınır?

İTO bilgi

İTO danışma

İto bilgi danışma

İtodan bilgi alma

ticaret sicile sor

İto akıllı yardımcı

İto akıllı asistan

itoya soru sor

ticaret odasına bilgi danışma

ticaret odası bilgi

ticaret sicil bilgi

ticaret odasından nasıl bilgi alırım.

Kat Malikleri Kurulu ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

soru : Anagayrimenkul nedir?

Cevap : Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe Anagayrimenkul denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Anayapı nedir?

Cevap : Yalnız esas yapı kısmına Anayapı denir (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine Bağımsız bölüm denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat mülkiyeti nedir?

Cevap : Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına Kat mülkiyeti denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat maliki nedir?

Cevap : Kat mülkiyeti hakkına sahip kişilere Kat Maliki denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Ortak yerler nedir?

Cevap : Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerlerine Ortak yerler denir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kullanma hakkı nedir?

Cevap : Kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına Kullanma hakkı denir.  (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat irtifakı nedir? Kat irtifak sahibi kimdir?

Cevap : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri
için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı; bu hakka sahip olanlara da kat irtifak sahibi denir.(Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Arsa payı nedir?

Cevap : Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına Arsa payı denir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 2)

Soru : Kat malikleri kurulu nedir?

Cevap : Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 27)

Soru : Kat malikleri kurulu ne zaman toplanır?

Soru : Kat malikleri kurulu arızi durumlarda toplanabilir mi?

Soru : Kat malikleri kurulu özel istek üzerine toplanabilir mi?

Soru : Kat malikleri kurulu toplantısından yeter sayıda kişi toplanamaz ise ikinci toplantı ne zaman yapılır.

Soru : Kat malikleri kurulu toplantısında yönetici seçilemez ise ve kararlar alınamaz ise ikinci toplantı ne zaman yapılır.

Cevap : – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki
yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.  (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 29)

Soru : Kat malikleri kurulu toplantı yeter sayısı kaçtır?

Soru : Kat malikleri kurulu nasıl karar alır. (karar alma nisabı – Kat malikleri kurulu karar verebilme sınırı )

Cevap : Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.
Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 30)

Soru : Kat malikleri kat malikleri kurulu toplantısında nasıl oy kullanır? (Kat malikinin oy hakkı – gayrimenkul sahibi oy hakkı)

Soru : Birden çok gayrimenkulü olan kişi toplantıda en fazla ne kadar oy kullanabilir.

Soru :  Kat malikleri kurulunda vekaleten oy kullanılabilinir mi?

Soru : Bir kişi en çok kaç kişiden vekalet alabilir.

Soru : Bir kişi vekaleten en çok kaç kişiye vekalet edebilir?

Cevap : Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 31)

Soru : Yönetim Planı nedir?

Cevap : Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün
kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye
başvurma hakları saklıdır. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.  ( Kaynak : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28)

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..