İki Gerçek Kişi Olarak Adi Ortaklık Kurduk. Ortakların İkisi de Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Şartlarını Yerine Getirebilmektedir. Her İki Ortak da Genç Girişimcilik Teşviklerinden Faydalanabilir mi?

İki Gerçek Kişi Olarak Adi Ortaklık Kurduk. Ortakların İkisi de Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Şartlarını Yerine Getirebilmektedir. Her İki Ortak da Genç Girişimcilik Teşviklerinden Faydalanabilir mi?

Genç Girişimcilerde Teşvik Uygulaması:

Gelir Vergisi Uygulaması açısından 10 Şubat 2016 tarihli 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1. maddesi ile uygulamaya girmiştir. 6663/1. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna Mükerrer Madde 20 olarak eklenmiştir. Şahıs firması adi ortaklıklarda kanun maddesinin gerekli şartlarını yerine getiren her ortak Gelir Vergisi açısından Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından faydalana bilir.

6663 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı açısından Genç Girişimci Bağkur Prim Teşvik uygulaması 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 22. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendi eklenerek yürürlüğe girmiştir.

İlgili kanun maddesinde ” Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır. ” hükmü mevcuttur. 

Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu kazanç istisnası açısından adi ortaklıklarda kanunun ön gördüğü şartları yerine getiren gerçek kişi ortakların hepsi gelir vergisi kazanç istisnasından faydalanabilirken Sosyal Güvenlik Kurumu uygulaması açısından bir yıl Bağkur (4/b) primlerinin hazinece karşılanması uygulamasından sadece bir ortak faydalanabilmektedir.

7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Benzer Kavramlar :

Adi ortaklıklarda genç girişimcilerde kazanç istisnası

Genç girişimci teşviki adi ortaklık

Adi ortaklıklarda genç girişimci teşviki 

Adi ortaklıklarda genç girişimci istisnası

Adi ortaklık ortaklarında genç girişimci istisnası

Genç girişimci istisnası adi ortaklık uygulaması

Adi ortaklıklarda genç girişimci desteği

Adi ortaklık genç girişimci desteği

Adi ortaklık tüm ortaklar genç girişimcilik istisnasından faydalanabilir mi

Adi ortaklık tüm ortaklar genç girişimcilik sgk teşvikinden faydalanabilir mi

                                                                                                

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..