Motorlu Taşıtlar Vergisi Şahıs Ticari İşletmelerinde Gider Olarak Kullanılabilinir mi?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Şahıs Ticari İşletmelerinde Gider Olarak Kullanılabilinir mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi Ticari Kazanç faaliyetleri ile ilgili olup 40. madde de ticari kazancın matrahından indirilebilinecek  giderler sayılmıştır. 40. maddenin 6.cı bendinde  ” 6. (Değişik: 31/12/1982-2772/5 md.) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; ” yazılıdır. Bu genel açıklamanın yanı sıra 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5. maddesi ” Vergileme Ölçü ve Hadleri ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” (I) SAYILI TARİFE ” ve aynı kanun 6. maddesinde ise ” (II) SAYILI TARİFE ” ve ” (IV) SAYILI TARİFE ” yer almaktadır. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14. maddesi ” Gider kaydedilmeme hali ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” Madde 14- (Değişik: 29/11/1984-3088/9 md.)(1) Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.(4) ” denilmektedir. 

Soru : Binek Otomobilin M.T.V.’si Gider olarak kullanılabilinir mi?

Cevap : MTV kanunda binek araçları (I) Sayılı Tarife de yer almaktadır. Binek araç kiralama firmaları sadece iştigal konusu araçları için ödemiş oldukları MTV’yi gider olarak kullanabilirler. Bunun dışında ki binek araçların MTV’si gider olarak kullanılamaz.

Soru : Kamyonun, kamyonet ve çekicilerin MTV’leri gider olarak kullanılabilinir mi?

Cevap : Kamyon, kamyonet ve çekiciler (II) Sayılı Tarifede yer almaktadır. Dolayısyla bu araçların MTVlerinin giderleştirilmesinde sınırlama yoktur, bu araçlar için ödenen MTV’ler gider olarak kullanılabilinir.

 

Benzer Kavramlar :

MTV gider yazılır mı?

MTV gider mi?

MTV gider midir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi gider yazılabilinir mi?

Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak kullanılabilir mi

MTV gider olarak kullanılabilir mi

M.T.V gider yazılır mı?

M.T.V gider mi?

M.T.V gider midir?

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..