Taksi Sigortası Kaç TL? (Takside Çalışan Şoförlerin Sigorta Primi Ne Kadar?)

Taksi Sigortası Kaç TL? (Takside Çalışan Şoförlerin Sigorta Primi Ne Kadar?)

Taksi Sigortası Kaç TL? (Ticari Taksilerde Çalışan Şoförlerin Sigortası)

Minibüs Sigortası Kaç TL? (Toplu Taşıma Aaçlarında Çalışan Şoförlerin Sigortası)

Halk Otobüsünde Çalışan Şoförlerin Sigortası Kaç TL?

5510 sayılı kanun Ek 6. maddesi ile Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışan şoförlere kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılmaları halinde ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.

5510 sayılı kanun Geçici 29. Maddesinde de “Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.” denilme sureti ile 2011 yılında 18 gün 2012 yılında 19 gün ve takip eden yıllarda da prim gün sayılarına bir gün eklenerek şoförlerden sigorta primi tahsil edilecektir.

2012 Yılı İçin Yukarıda Bahsi Geçen Kişilerin Ödeyecekleri Prim Tutarları

5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 19 x % 32,5 = 182,47 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 192,08 TL x 19 x % 32,5 = 1.186,09 TL,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 19 x % 32,5 = 193,59 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 32,5 = 1.258,34 TL,

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödeyecekler

Aylık kazanç alt sınırına göre : 29,55 TL x 19 x % 35,5 = 199,31 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 192,08 TL x 19 x % 35,5 = 1.295,58 TL,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 31,35 TL x 19 x % 35,5 = 211,46 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 203,78 TL x 19 x % 35,5 = 1.374,50 TL,

ödeyeceklerdir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..