İnternet üzerinden naturel ürünlerin satışını yapmakta olan bir firmayız. Müşterimize gönderdiğimiz ürünler zaman zaman müşterilerimiz tarafından iade edilmektedir. İade edilen ürünlerin bir kısmı ise müşterinin faturayı kaybetmesi nedeni ile bize faturasız iade edilmektedir.Şirketimize nihai müşterinin faturasız iade ettiği mallarla ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır?

İnternet üzerinden naturel ürünlerin satışını yapmakta olan bir firmayız. Müşterimize gönderdiğimiz ürünler zaman zaman müşterilerimiz tarafından iade edilmektedir. İade edilen ürünlerin bir kısmı ise müşterinin faturayı kaybetmesi nedeni ile bize faturasız iade edilmektedir.Şirketimize nihai müşterinin faturasız iade ettiği mallarla ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır?

Konu ile İlgili Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 13/01/1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5408-122/01364 sayılı muktezası ile konuya açıklık getirmiştir. İlgili muktezada “Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda bahsedilen işlemlerde fiili imkansızlıklar nedeniyle satın alınan mallara ait belgelerin satıcılara geri verilemediği anlaşılmıştır.Bu durumda da satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.
Diğer taraftan, iade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verilmesi halinde ise, bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenlenecek ve söz konusu belgenin tüketici tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla “Bu belge gider belgesi olarak ücretlilere vergi iadesinde veya özel gider indiriminde kullanılamaz” şerhine yer verilecektir” denilmektedir.Muktezadan anlaşılacağı üzere nihai müşterinin iade etmek istediği fakat alışla ilgili faturasını kaybetmiş olduğu emtia ile ilgili satıcı firma Gider Pusulası düzenleyecek ve Gider Pusulasına da alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.  Muktezanın Tam Metni

————————–

 Satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verilmesi halinde ise, bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenlenecek ve söz konusu belgenin tüketici tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla \”Bu belge gider belgesi olarak ücretlilere vergi iadesinde veya özel gider indiriminde kullanılamaz\” şerhine yer verilecektir.
Tarih 13/01/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.54/5408-122/01364
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH: 13.01.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5408-122/01364
KONU : Tüketiciler tarafından satıcılarına iade edilen
veya değiştirilen mallar için düzenlenecek
belgeler ve bu belgelerin düzenlenmesinde
uyulması gereken hususlar hk.İSTANBUL VALİLİĞİ
(Def:Katma Değer Vergisi Gel.Müdürlüğüne)
…….. A.Ş. ile …….. şirketler Grubu Yeminli Mali Müşaviri …….. tarafından Bakanlığımıza verilen 09.08.I996 ve 09.01.1997 tarihli dilekçelerde, şirketlerince tüketiciye satılan mallara ait fatura veya benzeri belgenin kaybedilmesi, vergi iadesinde kullanılması, bayilik zinciri içerisinde bir bayiden alınıp diğer bayide değiştirilmesi, bir belgede birden fazla mal olup bir tanesinin iade edildiği ya da hediye yolu ile gelen ürünlerin değiştirilmesi durumlarında malı değiştiren tüketicinin fatura ve benzeri belgeyi ibraz edemediği belirtilerek karşılıklı olarak hakların zail olmaması için yapılacak uygulamanın bildirilmesi istenmektedir.54 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/1 bölümünde, tüketiciler tarafından satın alınan malların çeşitli nedenlerle iade edildiği durumlarda satıcılar tarafından iade edilen mal nedeniyle gider pusulası düzenleneceği ve tüketiciden iade edilen mala ait belgenin geri alınacağı açıklanmıştır.Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda bahsedilen işlemlerde fiili imkansızlıklar nedeniyle satın alınan mallara ait belgelerin satıcılara geri verilemediği anlaşılmıştır.

Bu durumda da satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.

Diğer taraftan, iade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verilmesi halinde ise, bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenlenecek ve söz konusu belgenin tüketici tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla “Bu belge gider belgesi olarak ücretlilere vergi iadesinde veya özel gider indiriminde kullanılamaz” şerhine yer verilecektir.

Bilgi edilmesini gereğini ve durumun adı geçen şirketlerin dilekçelerine cevaben duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..