Aylık arşiv 26/04/2021

COVİD-19 TAHLİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

Aşağıdaki dosya tıklanarak Covid 19 Tahlil ve Covid 19 Test sonucuna nasıl ulaşılacağını görebilirsiniz.

 

 

COVİD 19 TESTİ SONUCUNA NASIL BAKILIR – 26.04.2021

 

Covid sonucu görüntüleme

Covid tahlil sonucu

Covid 19 sonucu

Covid 19 a nasıl bakılır

Covid 19 test sonucu görüntüleme

Covid 19 tahlil sonucu görüntüleme

Kovid 19 sonucu görüntüleme

Kovid 19 a nasıl bakılır görüntüleme

Kovid 19 test sonucu görüntüleme

Kovid 19 tahlil sonucu görüntüleme

covid hastalığı sonucu görüntüleme

Kovid hastalığı sonucu görüntüleme

Covid tahlil sonucuna bakma

Hastalık Halinde Rapor Parası ( Geçici İş Göremezlik Ödeneği )

Sigortalı için hastalığın başladığı günden önceki bir yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi adlarına SGK’ya bildirilen sigortalılar Geçici İş Göremezlik Ödeneği adı altında Rapor parası alabilirler.

Hastalık halinde Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya ilk iki günün bedelini ödememektedir.  Üçüncü gün ve sonrasında ki günler için rapor ücreti ödenmektedir.

Rapor parası son üç aylık brüt ücret ortalamasına göre ödenmektedir. Rapor parasının günlük tutarı yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Rapor parası e-devlet sistemi üzerinden banka tanımı yapan sigortaların banka hesaplarına yatmakta sigortanın banka hesabı yok ise PTT ye yatmaktadır.

Rapor parası, raporun bitim tarihinden itibaren takip eden ayın 26 sına kadar  işveren adına onaylandığı tarihten sonra sosyal güvenlik kurumu tarafından kurumun işlem yoğunluğuna göre sigortalı adına bankaya/PTT ye yatırılmaktadır. Ödeme günü için net bir süre verilmemektedir.

Rapor parası e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Sigortalılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi telefonu olan 170 ‘i arayarak rapor parası hakkında bilgi alabilirler.

İşten ayrılmalarda rapor parası / işten çıkış rapor parası

Sigortalının hastalık veya analık vaka türlerinde olan istirahatinin işten ayrılmadan önce başlamış olması veya işten ayrıldıktan sonra ilk 9 gün içinde başlamış olması durumunda, işten ayrılışı takip eden 9 uncu (dahil) güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenir.

E Devlet sistemine banka tanımlamasının nasıl yapılacağını görmek için aşağıda ki yazıyı tıklayabilirsiniz.

SİGORTALI BANKA HESAP TANIMLARI – 16.04.2021

Benzer Kavramlar   :

 • Rapor ücreti
 • Hastalık parası
 • Hastane parası
 • Sağlık rapor parası
 • Rapor parası ne kadar
 • Rapor ücreti ne kadar
 • Rapor parası nasıl hesaplanır
 • Rapor parası nasıl ödeniyor
 • Rapor parası nasıl alınır
 • Rapor parası nereden alınır
 • İşten çıkış rapor parası
 • İşten ayrılış rapor parası
 • İşten çıkan rapor parası alabilir mi?

2021 Yılı İçin Amortisman Uygulama Sınırı Nedir?

2021 yılı için duran varlıklardan amortisman ayırma zorunluluğu 1.500,00 TL’nin üzerinde ki rakamlar için zorunludur.

29.12.2020 tarihli 31349 Sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 522 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine alttaki yazı tıklanarak ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-13.htm

29.12.2020 Tarihli 31349 Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan 522 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki tabloya alaşıda ki yazı tıklanarak ulaşılabilir.

522 SAYILI VERGİ USUL KANUNU EKİ TABLO – 29.12.2020 – 31349 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE

 

 

 

Benzer Kavramlar :

Amortisman rakamı 2021

Amortisman tutarı 2021

Amortisman zorunluluğu 2021

2021 Amortisman

2021 Yılında Kaç TL’nin Üzerinde ki Satışlar İçin Fatura Düzenlenmesi zorunludur?

Perakende satış yapan mükellefler 2021 yılında 1.500,00 TL’nin üzerinde ki satışlarında fatura düzenlemek zorundadır. Her yıl yeniden belirlenen bu had en son 29.12.2020 tarihli 31349 Sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 522 sayılı Vergi usul Kanunu genel Tebliği ile yapılmıştır.

Benzer Kavramlar

Fatura düzenleme sınırı 2021

Fatura düzenleme zorunluluğu 2021

Satış fatura sınır 2021

Fiş düzenleme sınırı 2021

Perakende satış fişi düzenleme sınır 2021

Fiş kesme sınırı 2021

Fatura kesme sınırı 2021

E ARŞİV FATURA NASIL DÜZENLENİR

Benze Kavramlar

 • e arşiv fatura düzenleme 2021
 • e arşiv fatura düzenleme zorunluluğu
 • e arşiv fatura nasıl düzenlenir
 • e arşiv fatura nerden düzenlenir.

BAĞKUR PRİMİNİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

VERGİ YAPILANDIRMASININ KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ / VERGİ BORÇ TAKSİDİNİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

TAŞIMA İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI / NAKLİYE İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

Soru : Yük taşımacılığı hizmetlerinde 2/10 KDV tevkifatı ne zaman başladı?

Cevap : 16 Şubat 2021 Salı tarihli  31397 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 35 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinin 17. Maddesinde “ Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.” İbaresi gereğince 2/10 KDV tevkifatı uygulaması 01.03.2021 tarihi itibariyle başlamıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

Soru : Müşterinde taşıma işi alan nakliyeci firma taşıma işini bir başka nakliyeci firmaya yatırtır ise belgelerde ki KDV uygulaması nasıl olur.

Cevap : Müşteri (A) , İşi alan Nakliyesi (B), Nakliye işini fiilen yapan firma (C) ise

(C) nin (B) ye düzenleyeceği fatura vergiler dahil rakam 1.000 TL’yi aşıyor ise (C) firması (B)’ ye KDV tevkifatı uygulayacak (B) firması ise (A) firmasına düzenlediği fatura da KDV tevkifatı yapmayacaktır.

Kaynak :

16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

“ MADDE 7 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.11.2. Kapsam”

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

K BELGESİNE YENİ ARAÇ EKLENMESİ

BASİT USUL MÜKELLEFİN YANINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN YILLIK GELİR VERGİLERİNİN İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN DÜZENLENMESİ

TRAFİK PARA CEZASININ BEYANLI ÖDENMESİ

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..