bağkur primi etiket arşivi

BAĞKUR PRİMİNİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

Emlak danışmanlık hizmetleri işi ile iştigal eden işverenim. İşyerimde çalışmakta olan işçimin maaşı brüt 1.500,00 TL dir. 4/a (SSK) kapsamındaki prim ödemelerini de 1.500,00 TL üzerinden yapmaktayım. İşveren olarak 4/b (Bağkur) kapsamındaki kendi prim ödemelerimi asgari ücret üzerinden (Brüt 837,00 TL) yapabilir miyim?

4/b (Bağkur) kapsamındaki işverenler çalıştırdıkları sigortalılar için ödedikleri en yüksek primden daha azını kendileri için ödeyemezler. Çalışan sigortalınızın prime esas kazancı 1.500,00 TL olduğundan sizin de en azından 1.500,00 TL üzerinden prim ödemeniz gerekmektedir.

Kaynak : 5510 sayılı kanun madde : 80 – Prime Esas Kazançlar

Bağkurluların aylık prim ödemeleri nasıl hesap ediliyor? (4/b kapsamındaki sigortalıların aylık ödeyecekleri prim tutarının hesaplanması)

5510 sayılı kanun öncesinde vergi mükellefiyetinden dolayı Bağkur kapsamında olanlar basamak sistemine göre prim ödemekteydiler. 5510 sayılı kanundan sonra 4/b (bağkur) kapsamında olanlar 4/a (SSK’ lılar  gibi) asgari ücret ve asgari ücretin 6,5 katı  arasında belirlenen tutar üzerinden prim ödemektedirler.   

            Sigorta Primi ifadesi : kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

4/b (Bağkur) Prim Hesaplaması

a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre değişir)  :  %1 ila %6,5 arası

b-) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı) : %20

c-) Genel sağlık sigortası                                                                            : %12,5

Toplamda %33,5 ile %39 arasında prim ödenir.

Örnek : Asgari ücret üzerinden (01.07.2011/31.12.2011 arası asgari ücret brüt . 837,00 TL)

 4/b (Bağkur) kapsamında karayolu ile yük taşımacılığı (nakliyecilik) faaliyetinde bulunan bir kişinin aylık prim ödemesinin hesaplanması;

Kısa vadeli prim nispetinin hesaplanması: Tehlike sınıfı / 2 + 0,5

Karayolu ile yük nakli : Tehlike Sınıfı : 4  = 4 / 2 + 0,5 = 2,50 Prim Nispeti (Prim oranı)

 a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim tutarı : 837,00 x % 2,5   =    20,93

b-) Uzun vadeli sigorta kolları primi         : 837,00 x % 20     =  167,40

c-) Genel sağlık sigortası                             : 837,00 x % 12,5 =  104,63

                Toplam Ödenecek Prim Tutarı  : 292,96 TL

Kısa vadeli prim oranı % 2,5 olan işyeri için 2011 / Temmuz ayında işveren için Asgari ücret üzerinden ödenecek toplam prim tutarı 292,96 TL dir.

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..