basit usul mükellef fatura etiket arşivi

Basit Usul Mükellefiyete Tabi Taksiciyim. Gün İçerisinde Belge Veremediğimiz Müşteriler İçin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Kesme Uygulaması Devam Etmekte Mi?

Basit Usul Mükelleflere Belge Vermedikleri Günlük Hasılatları İçin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Düzenlemeleri Uygulaması 215 seri no’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Getirilmiş Olup Bu Yöndeki Uygulamanın 280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle 31.12.2012 Tarihine Kadar Devam Etmesi Maliye Bakanlığı Tarafından Uygun Görülmüştür.

Basit Usul : Basit Usul Mükellefler, Kullanacakları Belgeleri ve Zarfları Nasıl Temin Edebilirler?

Basit Usule Tabi Mükellefler Kullanacakları Belgeleri Ve Zarfları Bağlı Oldukları Oda Veya Birliklerden Temin Edeceklerdir. (GVK 215 Seri Nolue Genel Tebliğ ) Bazı Özel Durumlar Hariç Diğer Gelir Vergisi Mükellefleri Gibi Noterden Veya Anlaşmalı Matbaadan Bastıramazlar. Yalnız Bazı Basit Usul Mükellefiyeti Kapsamındaki Meslek Erbabı Odalar Tarafında Kayıt

Basit Usul : İşletmemizde Kullanmak Üzere, Basit Usul Mükelleften Demirbaş Satın Almamız Halinde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Basit Usul Mükellefler İşletmelerine Ait Taşıt Ve Demirbaşları Satmaları Halinde Fatura Düzenlemezler. Gelir Vergisi Mükellefi Olan Kişi Veya Kurumlar Basit Usul Mükellefi Olanlardan Demirbaş Almaları Durumunda Kendi Adlarına Onaylatmış Oldukları Gider Pusulası Düzenleyerek İşlem Yapacaklardır.(230 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..